BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Saugomos teritorijos

A
Ablingos geomorfologinis draustinis Abokų botaninis-zoologinis draustinis Adomiškio botaninis-zoologinis draustinis Adutiškio miško beržo genetinis draustinis Adutiškio telmologinis draustinis Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligonas Aguonio geomorfologinis draustinis Aiseto kraštovaizdžio draustinis Aitros hidrografinis draustinis Akmenos ežero hidrografinis draustinis Akmenos kraštovaizdžio draustinis Akmens geologinis draustinis Alanto kraštovaizdžio draustinis Algirdėnų telmologinis draustinis Alionių telmologinis draustinis Aliosios hidrografinis draustinis Alių telmologinis draustinis Alkos miško liepos genetinis draustinis Alksnynės kraštovaizdžio draustinis Alkūnės kampo geomorfologinis draustinis Alnio hidrografinis draustinis Alojos telmologinis draustinis Alšios hidrografinis draustinis Alsuodžio telmologinis draustinis Aluonos hidrografinis draustinis Alytaus šilo ąžuolo genetinis draustinis Alytaus šilo pušies genetinis draustinis Amalvo botaninis-zoologinis draustinis Ančios kraštovaizdžio draustinis Ančios kraštovaizdžio draustinis Ančios miško pušies genetinis draustinis Ancučių kraštovaizdžio draustinis Angių geomorfologinis draustinis Ankantų telmologinis draustinis Antakalnio kraštovaizdžio draustinis Antakalnio kraštovaizdžio draustinis Antakmenių hidrografinis draustinis Antaliedės botaninis-zoologinis draustinis Antalieptės marių hidrografinis draustinis Antanų pedologinis draustinis Antazavės šilo kraštovaizdžio draustinis Antkalnės geomorfologinis draustinis Anuliškių miško beržo genetinis draustinis Anuliškių miško eglės genetinis draustinis Anykščių regioninis parkas Anykščių senamiesčio urbanistinis draustinis Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinis Anykštos hidrografinis draustinis Apaščios hidrografinis draustinis Apšės biosferos poligonas Apšės botaninis draustinis Apūniškio miško pušies genetinis draustinis Apuolės kraštovaizdžio draustinis Apušio botaninis-zoologinis draustinis Apvaršuvos geomorfologinis draustinis Ariogalos botaninis draustinis Arlaviškių botaninis draustinis Arlaviškių ornitologinis draustinis Armenos geomorfologinis draustinis Armonos geologinis draustinis Asalnų hidrografinis draustinis Asvejos kraštovaizdžio draustinis Asvejos regioninis parkas Aukspirtos hidrografinis draustinis Aukštadvario istorinis draustinis Aukštadvario regioninis parkas Aukštadvario urbanistinis draustinis Aukštagirės geomorfologinis draustinis Aukštagirio geomorfologinis draustinis Aukštaitijos nacionalinis parkas Aukštojo tyro telmologinis draustinis Aukštumalės telmologinis draustinis Avirės hidrografinis draustinis Avižlio hidrografinis draustinis Ažubalės pedologinis draustinis Ažušilės kraštovaizdžio draustinis Ažvinčių (Gervėčių sengirės) gamtinis rezervatas Ažvinčių girios botaninis-zoologinis draustinis
Ą
Ąžuolijos botaninis-zoologinis draustinis Ąžuolų botaninis draustinis Ąžuolynės botaninis-zoologinis draustinis
B
Babrungo kraštovaizdžio draustinis Babtų-Varluvos miškų biosferos poligonas Bakanauskų telmologinis draustinis Balandinės telmologinis draustinis Balbieriškio miško biosferos poligonas Balčio gamtinis rezervatas Balčios hidrografinis draustinis Balčių telmologinis draustinis Baldono geomorfologinis draustinis Balkasodžio botaninis draustinis Baltasamanės telmologinis draustinis Baltežerio telmologinis draustinis Baltijos jūros biosferos poligonas Baltijos jūros talasologinis draustinis Baltkojų pedologinis draustinis Baltosios Ančios herpetologinis draustinis Baltosios Ančios hidrografinis draustinis Baltosios Vokės biosferos poligonas Baluošo kraštovaizdžio draustinis Baluošų kraštovaizdžio draustinis Baravykinės kraštovaizdžio draustinis Barčių kraštovaizdžio draustinis Barnėnų telmologinis draustinis Bartkuškio telmologinis draustinis Bartuvos ichtiologinis draustinis Barupės hidrografinis draustinis Baublio ornitologinis draustinis Baužaičių telmologinis draustinis Bėčionių kraštovaizdžio draustinis Beičiūnų ornitologinis draustinis Bėkšvės geomorfologinis draustinis Belmonto botaninis-zoologinis draustinis Benediktavo kraštovaizdžio draustinis Bernotiškės miško pušies genetinis draustinis Berštų botaninis-zoologinis draustinis Berūkštinės miško pušies genetinis draustinis Beržinio telmologinis draustinis Beržoro kraštovaizdžio draustinis Beržos kraštovaizdžio draustinis Betygalos kraštovaizdžio draustinis Bijotų miško juodalksnio genetinis draustinis Bilionių kraštovaizdžio draustinis Birštono urbanistinis draustinis Birvėtos biosferos poligonas Biržų girios beržo genetinis draustinis Biržų girios biosferos poligonas Biržų girios botaninis draustinis Biržų girios drebulės genetinis draustinis Biržų girios eglės genetinis draustinis Biržų girios juodalksnio genetinis draustinis Biržų regioninis parkas Biržų urbanistinis draustinis Biržulio botaninis-zoologinis draustinis Biržuvėnų kraštovaizdžio draustinis Bitėnų botaninis-zoologinis draustinis Bitėnų geomorfologinis draustinis Blinstrubiškio miško biosferos poligonas Blinstrubiškio miško pušies genetinis draustinis Braziūkų miško pušies I genetinis draustinis Braziūkų miško pušies II genetinis draustinis Braziūkų miško pušies III genetinis draustinis Bražuolės archeologinis draustinis Bražuolės botaninis draustinis Bražuolės hidrografinis draustinis Bridvaišio kraštovaizdžio draustinis Budelių kraštovaizdžio draustinis Būdos botaninis - zoologinis draustinis Būdos-Pravieniškių miškų biosferos poligonas Budragaidžio gamtinis rezervatas Bugiedos botaninis-zoologinis draustinis Buivydžių hidrografinis draustinis Būkos hidrografinis draustinis Buktbalės gamtinis rezervatas Buktos botaninis draustinis Bulėnų telmologinis draustinis Buožėnų geomorfologinis draustinis Buožių geologinis draustinis Burbinės miško liepos I genetinis draustinis Burbinės miško liepos II genetinis draustinis Burbonių miško beržo genetinis draustinis Būtingės geomorfologinis draustinis Būtingės paukščių pelkės ornitologinis draustinis
C
Cedrono aukštupio kraštovaizdžio draustinis Cimakavo ornitologinis draustinis
Č
Čedaso ornitologinis draustinis Čekonės hidrografinis draustinis Čepkelių valstybinis gamtinis rezervatas Čiūlėnų geomorfologinis draustinis
D
Dabikinės hidrografinis draustinis Dabintos botaninis-zoologinis draustinis Dabintos ornitologinis draustinis Daigų miško ąžuolo I genetinis draustinis Daigų miško ąžuolo II genetinis draustinis Daigų miško ąžuolo III genetinis draustinis Dalginės botaninis draustinis Daniliškių archeologinis draustinis Daniliškių kaimo architektūrinis draustinis Daubėnų kraštovaizdžio draustinis Daubėnų miško pušies genetinis draustinis Daudžgirių botaninis draustinis Daugyvenės hidrografinis draustinis Daugyvenės kraštovaizdžio draustinis Daukantų geomorfologinis draustinis Daumėnų geologinis draustinis Debesnų telmologinis draustinis Degsnės botaninis draustinis Degučių kraštovaizdžio draustinis Dėlinio telmologinis draustinis Deltuvos botaninis draustinis Didelio miško ąžuolo genetinis draustinis Didmargio botaninis draustinis Didžiabalės telmologinis draustinis Didžiagirio miško ąžuolo genetinis draustinis Didžiasalio etnokultūrinis draustinis Didžiosios girios (Aukštojo tyro I) telmologinis draustinis Didžiųjų Nemuno kilpų hidrografinis draustinis Dieveniškių geomorfologinis draustinis Dieveniškių istorinis regioninis parkas Dieveniškių urbanistinis draustinis Dilbinėlių botaninis draustinis Dimitravo miško pušies genetinis draustinis Diržamenių telmologinis draustinis Dotnuvėlės kraštovaizdžio draustinis Dotnuvos-Josvainių miškų biosferos poligonas Dovydų miško botaninis draustinis Drąseikių geologinis draustinis Draskų miško beržo genetinis draustinis Draumėnų kraštovaizdžio draustinis Draumėnų miško beržo genetinis draustinis Drausgirio gamtinis rezervatas Dravių kampo geomorfologinis draustinis Drubengio botaninis draustinis Drujos geomorfologinis draustinis Druskininkų botaninis draustinis Dubakalnio kraštovaizdžio draustinis Dubausio botaninis draustinis Dubingių urbanistinis draustinis Dubravos miško pušies I genetinis draustinis Dubravos miško pušies II genetinis draustinis Dubravos rezervatinė apyrubė Dubulio botaninis draustinis Dūburio hidrografinis draustinis Dubysos hidrografinis draustinis Dubysos ichtiologinis draustinis Dubysos regioninis parkas Dubysos-Ventos perkaso hidrografinis draustinis Dūkštų gamtinis rezervatas Dūkštų kraštovaizdžio draustinis Dukstynos entomologinis draustinis Dumblio telmologinis draustinis Dumblynės kraštovaizdžio draustinis Dusetų girios botaninis-zoologinis draustinis Dusetų urbanistinis draustinis Dusios hidrografinis draustinis Dvarčionių geomorfologinis draustinis Dysnos hidrografinis draustinis Dzūkijos nacionalinis parkas
E
Eglynlaukio botaninis draustinis Eituniškės telmologinis draustinis Elmės kraštovaizdžio draustinis Elniakampio (Velniakampio) kraštovaizdžio draustinis Erlos geomorfologinis draustinis Ertenio telmologinis draustinis Ešerinio I telmologinis draustinis Ešerinio II telmologinis draustinis Ežerėlių geomorfologinis draustinis
G
Gabriliavos pedologinis draustinis Gaidžiabalės samanynės telmologinis draustinis Gaisų botaninis-zoologinis draustinis Galvės ežero hidrografinis draustinis Galzdonų botaninis draustinis Gamtos paminklo - Urbo kalnas - geomorfologinis draustinis Gandingos kraštovaizdžio draustinis Ganiavos telmologinis draustinis Gardų geomorfologinis draustinis Garnių kalno kraštovaizdžio draustinis Gastilionių botaninis-zoologinis draustinis Gaudikių geomorfologinis draustinis Gaujos kraštovaizdžio draustinis Gečionių botaninis draustinis Gedžiūnų miško biosferos poligonas Gegrėnų archeologinis draustinis Gegužinės telmologinis draustinis Geidukonių telmologinis draustinis Gėjaus telmologinis draustinis Gelednės botaninis draustinis Gelednės miško biosferos poligonas Gelžės botaninis - zoologinis draustinis Gemeliškio botaninis-zoologinis draustinis Gerdašių entomologinis draustinis Germanto kraštovaizdžio draustinis Gėsalų geomorfologinis draustinis Gintaro įlankos istorinis draustinis Gintenių miško drebulės genetinis draustinis Girdžių botaninis draustinis Girelės botaninis draustinis Girgždūtės kraštovaizdžio draustinis Girijos kraštovaizdžio draustinis Girkančių telmologinis draustinis Girnikų kraštovaizdžio draustinis Girulių miško pušies genetinis draustinis Girutiškio gamtinis rezervatas Glebavo miško drebulės genetinis draustinis Glėbavo pedologinis draustinis Glėbo hidrografinis draustinis Glyno kraštovaizdžio draustinis Godelių etnokultūrinis draustinis Gojaus geomorfologinis draustinis Gomertos kraštovaizdžio draustinis Grandų botaninis draustinis Graumenos hidrografinis draustinis Gražutės kraštovaizdžio draustinis Gražutės regioninis parkas Grigaičių kraštovaizdžio draustinis Gringalių botaninis-zoologinis draustinis Griovių geomorfologinis draustinis Grobšto gamtinis rezervatas Grūdos hidrografinis draustinis Grūšlaukės kraštovaizdžio draustinis Grūžių botaninis-zoologinis draustinis Grybingirio gamtinis rezervatas Gubernijos miško biosferos poligonas Gudelių geomorfologinis draustinis Gudmoniškės botaninis draustinis Gulbynės ornitologinis draustinis Guodžių geomorfologinis draustinis Gykių botaninis draustinis Gystaus botaninis draustinis
H
Hageno gūbrio geomorfologinis draustinis
I
Ilgašilio botaninis-zoologinis draustinis Ilgatrakio botaninis-zoologinis draustinis Ilgelio botaninis-zoologinis draustinis Ilgininkų botaninis-zoologinis draustinis Ilgininkų hidrografinis draustinis Ilgininkų telmologinis draustinis Ilgio botaninis-zoologinis draustinis Ilgio hidrografinis darustinis Ilgio ornitologinis draustinis Ilgos kraštovaizdžio draustinis Ilgučio botaninis draustinis Indubakių geologinis draustinis Inklėriškių kraštovaizdžio draustinis Iškartų kraštovaizdžio draustinis Iženo telmologinis draustinis
Į
Įmškų telmologinis draustinis
J
Janydžių geomorfologinis draustinis Jaušaičių geomorfologinis draustinis Jazdauskiškių kraštovaizdžio draustinis Jiesios kraštovaizdžio draustinis Joniškio miško ąžuolo genetinis draustinis Jotijos hidrografinis draustinis Judinio geomorfologinis draustinis Jukainių geomorfologinis draustinis Julijanavos teriologinis draustinis Junkūnų geomorfologinis draustinis Juodabalės zoologinis draustinis Juodabrasčio hidrografinis draustinis Juodežerio telmologinis draustinis Juodkrantės urbanistinis draustinis Juodupės hidrografinis draustinis Juodupio botaninis draustinis Juostos hidrografinis draustinis Juozapinės geomorfologinis draustinis Jūravos miško ąžuolo genetinis draustinis Jūravos miško pušies genetinis draustinis Jurgelionių botaninis draustinis Jurgežerių botaninis draustinis Jūros botaninis draustinis Jūros ichtiologinis draustinis Jūros kraštovaizdžio draustinis Jūžinto kraštovaizdžio draustinis
K
Kačėnų miško ąžuolo genetinis draustinis Kadagynės miško ąžuolo genetinis draustinis Kalnėnų miško pušies genetinis draustinis Kalniškės kraštovaizdžio draustinis Kalnų gamtinis rezervatas Kalotės botaninis-zoologinis draustinis Kaltanėnų urbanistinis draustinis Kalvarijos biosferos poligonas Kalvarijų istorinis draustinis Kalviškių kraštovaizdžio draustinis Kalvių atkuriamasis sklypas Kalvių kraštovaizdžio draustinis Kamanų valstybinis gamtinis rezervatas Kamastos kraštovaizdžio draustinis Kamaties upelio slėnio botaninis draustinis Kampuolio hidrografinis draustinis Kamšos botaninis-zoologinis draustinis Kanio raisto botaninis-zoologinis draustinis Kapiniškių kraštovaizdžio draustinis Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis Karčiupio hidrografinis draustinis Karkazų teriologinis draustinis Karklės etnokultūrinis draustinis Karklės kraštovaizdžio draustinis Karklės talasologinis draustinis Karniškių telmologinis draustinis Karoliniškių kraštovaizdžio draustinis Kartenalės entomologinis draustinis Kartupio geomorfologinis draustinis Karvaičių kraštovaizdžio draustinis Karveliškio miško uosio genetinis draustinis Kaskalnio geomorfologinis draustinis Katros botaninis-zoologinis draustinis Kaukinės botaninis - zoologinis draustinis Kauklių telmologinis draustinis Kauno marių kraštovaizdžio draustinis Kauno marių regioninis parkas Kauno ornitologinis draustinis Kauno teriologinis draustinis Kauno tvirtovės V forto architektūrinis draustinis Kazimieravo ornitologinis draustinis Kazimieravos telmologinis draustinis Kazlų Rūdos botaninis-zoologinis draustinis Kazlų Rūdos kraštovaizdžio draustinis Kenos hidrografinis draustinis Kepurėnų botaninis-zoologinis draustinis Kepurinės telmologinis draustinis Kermušijos miško pušies genetinis draustinis Kernavės valstybinis kultūrinis rezervatas Kernavo telmologinis draustinis Kertuojų hidrografinis draustinis Kiaulyčios botaninis-zoologinis draustinis Kiauneliškio gamtinis rezervatas Kiaunos kraštovaizdžio draustinis Kietkalnio geomorfologinis draustinis Kintų botaninis draustinis Kintų telmologinis draustinis Kirdonių botaninis draustinis Kirkilų kraštovaizdžio draustinis Kirkšnovės geomorfologinis draustinis Klaipėdos-Ventspilio plynaukštės biosferos poligonas Klangių botaninis draustinis Klevyčios miško beržo genetinis draustinis Kliošių kraštovaizdžio draustinis Kniaupo botaninis-zoologinis draustinis Knyčio botaninis-zoologinis draustinis Konstantinavos telmologinis draustinis Kopūstėlių kraštovaizdžio draustinis Krakinio telmologinis draustinis Krakinio telmologinis draustinis Kražantės hidrografinis draustinis Kražių Medžiokalnio botaninis draustinis Krekenavos regioninis parkas Krekenavos urbanistinis draustinis Kretuono kraštovaizdžio draustinis Kretuonykščio telmologinis draustinis Kriogžlio telmologinis draustinis Krokų lankos botaninis-zoologinis draustinis Kruopynės geomorfologinis draustinis Kruosto botaninis draustinis Kryto ornitologinis draustinis Kryžiokų geomorfologinis draustinis Kubiliūnų miško botaninis-zoologinis draustinis Kučiuliškės herpetologinis draustinis Kudrionių kraštovaizdžio draustinis Kukių miško drebulės genetinis draustinis Kuliakampio botaninis-zoologinis draustinis Kulio (Grabijolų) kraštovaizdžio draustinis Kulionių kraštovaizdžio draustinis Kulvos geomorfologinis draustinis Kūlynų botaninis-zoologinis draustinis Kunigiškės kraštovaizdžio draustinis Kuodžių miško pušies genetinis draustinis Kuosinės geomorfologinis draustinis Kurklių geomorfologinis draustinis Kuršių marių biosferos poligonas Kuršių nerijos nacionalinis parkas Kurtuvėnų regioninis parkas Kuzapiškės telmologinis draustinis Kylininkų kraštovaizdžio draustinis
L
Labanoro regioninis parkas Labanoro urbanistinis draustinis Labažės hidrografinis draustinis Labūnavos miško biosferos poligonas Lakajos kraštovaizdžio draustinis Lakajų kraštovaizdžio draustinis Lančiūnavos miško biosferos poligonas Lančiūnavos miško botaninis draustinis Lankesos botaninis draustinis Lapainios botaninis draustinis Lapgirių botaninis draustinis Lapių geomorfologinis draustinis Lapkalnio miško ąžuolo genetinis draustinis Latežerio miško pušies genetinis draustinis Latvelių botaninis draustinis Laučynės kraštovaizdžio draustinis Laukagalio botaninis draustinis Laukagalio telmologinis draustinis Laukėnų telmologinis draustinis Lauko Sodos botaninis-zoologinis draustinis Laumalenkų kraštovaizdžio draustinis Laumekių botaninis draustinis Laumenio botaninis - zoologinis draustinis Laumių botaninis - zoologinis draustinis Leitės hidrografinis draustinis Leitgirių botaninis draustinis Leitgirių hidrografinis draustinis Lendrynės ornitologinis draustinis Lepšynės botaninis draustinis Lėvens kraštovaizdžio draustinis Liaudiškių miško juodalksnio genetinis draustinis Liekės kraštovaizdžio draustinis Liepakojų botaninis draustinis Liepgirių miško pušies genetinis draustinis Liepijų kraštovaizdžio draustinis Liepinės pedologinis draustinis Liepiškių botaninis - zoologinis draustinis Lietavos hidrografinis draustinis Ligajų kraštovaizdžio draustinis Linartų genetinis draustinis Linkavos hidrografinis draustinis Linkuvos geomorfologinis draustinis Liškiavos kraštovaizdžio draustinis Liubelio gamtinis rezervatas Liūliškynės gamtinis rezervatas Liūnelio gamtinis rezervatas Lizdų kraštovaizdžio draustinis Lomenos kraštovaizdžio draustinis Luknelės hidrografinis draustinis Luknės geomorfologinis draustinis Lūksto hidrografinis draustinis Luokės urbanistinis draustinis Lužijos botaninis draustinis Lyduokių kraštovaizdžio draustinis Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis Lygiaraisčio telmologinis draustinis Lyglaukių geomorfologinis draustinis Lylavos hidrografinis draustinis
M
Macgalių miško ąžuolo genetinis draustinis Maldžiūnų geomorfologinis draustinis Malkestaičio hidrografinis draustinis Marcinkonių geomorfologinis draustinis Margavonių miško ąžuolo genetinis draustinis Margininkų botaninis-zoologinis draustinis Margupio botaninis draustinis Margupio geomorfologinis draustinis Marijampolės miško eglės genetinis draustinis Markučių kraštovaizdžio draustinis Mažaičių miško pušies genetinis draustinis Mažeikių miško beržo genetinis draustinis Medininkų botaninis draustinis Medomiškio botaninis draustinis Medsėdžių geomorfologinis draustinis Medvalakio geomorfologinis draustinis Medvėgalio kraštovaizdžio draustinis Medžiakalnio geomorfologinis draustinis Medžioklės miško beržo genetinis draustinis Medžioklės pelkės gamtinis rezervatas Medžioklės pelkės telmologinis draustinis Medžių lajų tako apžvalgos bokštas Mekšrinio botaninis draustinis Mergiškių gamtinis rezervatas Mergiškių kraštovaizdžio draustinis Merkinės geomorfologinis draustinis Merkinės urbanistinis draustinis Merkio ichtiologinis draustinis Merkio kraštovaizdžio draustinis Meškapievių miško pušies genetinis draustinis Meškinės pedologinis draustinis Meškų botaninis-zoologinis draustinis Metelių kraštovaizdžio draustinis Metelių regioninis parkas Midegos botaninis draustinis Mielėnų geomorfologinis draustinis Mikoliškių miško eglės genetinis draustinis Mikytų kraštovaizdžio draustinis Mikytų miško beržo genetinis draustinis Milašaičių miško pušies genetinis draustinis Milašiaus telmologinis draustinis Milikonių teriologinis draustinis Minčiagirės botaninis-zoologinis draustinis Minijos (Mingės) kaimo architektūrinis draustinis Minijos gamtinis rezervatas Minijos ichtiologinis draustinis Minijos ichtiologinis draustinis Minijos ichtiologinis draustinis Minijos ištakų hidrografinis draustinis Minijos kraštovaizdžio draustinis Minijos pralaužos kraštovaizdžio draustinis Minijos senslėnio kraštovaizdžio draustinis Minijos senvagės botaninis-zoologinis draustinis Mituvos hidrografinis draustinis Mociūnų miško botaninis draustinis Morkavo botaninis-zoologinis draustinis Mosėdžio ornitologinis draustinis Mošos archeologinis draustinis Mūšos slėnio botaninis draustinis Mūšos tyrelio telmologinis draustinis Musteikos etnokultūrinis draustinis Musteikos gamtinis rezervatas
N
Naglių gamtinis rezervatas Naravų kaimo kraštovaizdžio draustinis Nataikos botaninis-zoologinis draustinis Naudvario botaninis draustinis Naudvario miško ąžuolo genetinis draustinis Naujojo Lentvario botaninis draustinis Naujosios Fredos teriologinis draustinis Navakonių geologinis draustinis Nedzingės miško eglės genetinis draustinis Nemajūnų kraštovaizdžio draustinis Nemirsetos kraštovaizdžio draustinis Nemunėlio - Apaščios geologinis draustinis Nemuno deltos regioninis parkas Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinis Nemuno kilpų regioninis parkas Nemuno kraštovaizdžio draustinis Nemuno kraštovaizdžio draustinis Nemuno priešakinės deltos gamtinis rezervatas Nemuno žiogių hidrografinis draustinis Nerėpos entomologinis draustinis Neries regioninis parkas Neringos talasologinis draustinis Netiesų hidrografinis draustinis Nevaišių geomorfologinis draustinis Neversčių botaninis draustinis Nevėžio kraštovaizdžio draustinis Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinis Nidos urbanistinis draustinis Niedaus ornitologinis draustinis Nikajo botaninis draustinis Norkaičių botaninis draustinis Norviliškių kraštovaizdžio draustinis Noškūnų miško pušies genetinis draustinis Notigalės telmologinis draustinis Novaraisčio ornitologinis draustinis Novos hidrografinis draustinis Nykos kraštovaizdžio draustinis
O
Obelies kraštovaizdžio draustinis Obelynės kraštovaizdžio draustinis Obelytės gamtinis rezervatas Olandų kepurės kraštovaizdžio draustinis Ošvenčios hidrografinis draustinis
P
Paąžuolynės botaninis-zoologinis draustinis Pabalių botaninis draustinis Pabalvės miško pušies genetinis draustinis Paberžės kraštovaizdžio draustinis Pabijočių botaninis-zoologinis draustinis Pabiržulio archeologinis draustinis Pabradės atkuriamasis sklypas Paburgės kraštovaizdžio draustinis Padaičių botaninis draustinis Padaičių geologinis draustinis Padarbos miško pušies genetinis draustinis Padauguvos miško biosferos poligonas Padubysio botaninis-zoologinis draustinis Padumblės botaninis-zoologinis draustinis Pageluvio kraštovaizdžio draustinis Pagilūtės telmologinis draustinis Paginskių telmologinis draustinis Pagirgždūčio pedologinis draustinis Pagramančio miško beržo genetinis draustinis Pagramančio regioninis parkas Pajieslio geomorfologinis draustinis Pajiešmenių botaninis-zoologinis draustinis Pajūrio regioninis parkas Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinis Pakalniškių geomorfologinis draustinis Pakalnių geomorfologinis draustinis Pakalnių telmologinis draustinis Pakastuvos telmologinis draustinis Pakėvės telmologinis draustinis Pakrikštės geomorfologinis draustinis Palaraisčio telmologinis draustinis Palemono gynybinių įtvirtinimų archeologinis draustinis Palono hidrografinis draustinis Palšinės telmologinis draustinis Pamūšių kraštovaizdžio draustinis Panatryčio geomorfologinis draustinis Panemunių regioninis parkas Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis Panerių I miško pušies genetinis draustinis Pankliškės miško beržo genetinis draustinis Pankliškės miško juodalksnio genetinis draustinis Pankliškės miško uosio genetinis draustinis Paparčių botaninis draustinis Paparčių telmologinis draustinis Papio ornitologinis draustinis Parnidžio kraštovaizdžio draustinis Parubežio miško pušies genetinis draustinis Paryžinės miško eglės genetinis draustinis Paryžinės miško pušies I genetinis draustinis Paryžinės miško pušies II genetinis draustinis Pasandravio istorinis draustinis Pašešuvio kraštovaizdžio draustinis Pašilėlių botaninis-zoologinis draustinis Paširvinčio telmologinis draustinis Paštuvos botaninis draustinis Pašušvio kraštovaizdžio draustinis Patverio botaninis-zoologinis draustinis Patyrio miško beržo genetinis draustinis Pavandenės kraštovaizdžio draustinis Pavikšrupio botaninis-zoologinis draustinis Pavilnių regioninis parkas Pavinkšnių miško ąžuolo genetinis draustinis Pavirvyčių botaninis draustinis Pavištyčio geomorfologinis draustinis Pažaislio architektūrinis draustinis Paželsvių botaninis draustinis Paželsvių botaninis-zoologinis draustinis Pažemio kraštovaizdžio draustinis Pelėdnagių botaninis draustinis Pelekonių archeologinis draustinis Pelenių botaninis-zoologinis draustinis Pelesos botaninis-zoologinis draustinis Pelesos botaninis-zoologinis draustinis Pelyšos geologinis draustinis Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis Peršokšnų hidrografinis draustinis Pertako miško biosferos poligonas Pertako ornitologinis draustinis Perūno telmologinis draustinis Pervalkos urbanistinis draustinis Petkūnų-Skaistės ornitologinis draustinis Petriošiškio telmologinis draustinis Petriškės geomorfologinis draustinis Pilies kraštovaizdžio draustinis Piliuonos botaninis-zoologinis draustinis Pilvingio ornitologinis draustinis Pipiriškių geomorfologinis draustinis Pivašiūnų geomorfologinis draustinis Plaštakos hidrografinis draustinis Platelių kraštovaizdžio draustinis Platelių urbanistinis draustinis Plauginių botaninis zoologinis draustinis Plazės gamtinis rezervatas Pleinės telmologinis draustinis Plėšiškių geomorfologinis draustinis Pliaušės hidrografinis draustinis Plinkšių kraštovaizdžio draustinis Plinkšių miško biosferos poligonas Plokštinės gamtinis rezervatas Plomėnų ornitologinis draustinis Plynosios telmologinis draustinis Poškonių etnokultūrinis draustinis Povilnio gamtinis rezervatas Pratkūnų geomorfologinis draustinis Pravalo botaninis draustinis Pravienos hidrografinis draustinis Praviršulio tyrelio botaninis - zoologinis draustinis Preilos urbanistinis draustinis Prienų šilo kraštovaizdžio draustinis Prievačkos miško beržo genetinis draustinis Prūsagalės geomorfologinis draustinis Pūčkorių kraštovaizdžio draustinis Pučkorių kraštovaizdžio draustinis Punios kraštovaizdžio draustinis Punios šilo eglės genetinis draustinis Punios šilo gamtinis rezervatas Punios šilo kraštovaizdžio draustinis Punios šilo pušies genetiniai draustiniai Purvėnų geomorfologinis draustinis Purviniškių telmologinis draustinis Purvių gamtinis rezervatas Pūsčios telmologinis draustinis Pusgudžių miško uosio genetinis draustinis Pušnies telmologinis draustinis Pūstakiemio botaninis draustinis Pustlaukio geomorfologinis draustinis Pyvesos hidrografinis draustinis
R
Radvilonių botaninis draustinis Radvilonių miško pušies genetinis draustinis Ragainės vingio hidrografinis draustinis Raganos kalno kraštovaizdžio draustinis Raigardo kraštovaizdžio draustinis Rambyno kraštovaizdžio draustinis Rambyno regioninis parkas Ramygalos telmologinis draustinis Rašų hidrografinis draustinis Raudonosios balos telmologinis draustinis Raudonplynio kraštovaizdžio draustinis Raudos kraštovaizdžio draustinis Raudsparnės kraštovaizdžio draustinis Rečių botaninis-zoologinis draustinis Reiskių tyro kraštovaizdžio draustinis Rėkučių archeologinis draustinis Rėkyvos botaninis-zoologinis draustinis Ribiškių kraštovaizdžio draustinis Riešės hidrografinis draustinis Rimašių etnokultūrinis draustinis Ringėliškės botaninis-zoologinis draustinis Ringovės entomologinis draustinis Rinkotų botaninis draustinis Rizgonių kraštovaizdžio draustinis Romainių 1-asis teriologinis draustinis Romainių 2-asis teriologinis draustinis Romainių ąžuolyno botaninis-zoologinis draustinis Rubikių hidrografinis draustinis Rūdgirių telmologinis draustinis Rūdiškių miško pušies genetinis draustinis Rūdninkų girios biosferos poligonas Rūdninkų kraštovaizdžio draustinis Rudnios miško pušies genetinis draustinis Rukundžių gamtinis rezervatas Rumšiškių teriologinis draustinis Runeikių miško telmologinis draustinis Rupkalvių telmologinis draustinis Ruškio kraštovaizdžio draustinis Rusnės urbanistinis draustinis Rūžo botaninis-zoologinis draustinis
S
Sabališkės pedologinis draustinis Saidės kraštovaizdžio draustinis Sakonių balos telmologinis draustinis Salagirio miško beržo genetinis draustinis Salanto vidurupio hidrografinis draustinis Salanto žemupio hidrografinis draustinis Salantų regioninis parkas Salantų urbanistinis draustinis Salduškio geomorfologinis draustinis Salinio hidrografinis draustinis Saločio telmologinis draustinis Saloviškių kraštovaizdžio draustinis Salų kultūrinis draustinis Samanių telmologinis draustinis Sambijos plynaukštės biosferos poligonas Sąnašos teriologinis draustinis Sandrausiškės telmologinis draustinis Sanžilės kraštovaizdžio draustinis Sartų hidrografinis draustinis Sartų regioninis parkas Satkūnų botaninis draustinis Sausgalvių botaninis-zoologinis draustinis Semeniukų zoologinis draustinis Sėmenos 1-asis teriologinis draustinis Sėmenos 2-asis teriologinis draustinis Senosios Rusnės ornitologinis draustinis Senųjų Trakų archeologinis draustinis Senųjų Trakų kaimo architektūros draustinis Senųjų Trakų piliavietės kultūrinis rezervatas Seredžiaus kraštovaizdžio draustinis Serlediškio telmologinis draustinis Siberijos telmologinis draustinis Siesarties hidrografinis draustinis Siesarties kraštovaizdžio draustinis Sietuvos kraštovaizdžio draustinis Siponių kaimo kraštovaizdžio draustinis Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis Sirvėtos regioninis parkas Siūrių telmologinis draustinis Skaisčio gamtinis rezervatas Skersabalių geomorfologinis draustinis Skirvytėlės kaimo etnokultūrinis draustinis Skrebio botaninis draustinis Skriaudžių geomorfologinis draustinis Skroblaus gamtinis rezervatas Smalvo kraštovaizdžio draustinis Smalvos hidrografinis draustinis Smeltės botaninis draustinis Smilgos ir Smilgaičio kraštovaizdžio draustinis Smilgos kraštovaizdžio draustinis Smiltynės botaninis-zoologinis draustinis Smiltynės urbanistinis draustinis Snieginio telmologinis draustinis Sodeliukų genetinis draustinis Spenglos hidrografinis draustinis Spindžiaus kraštovaizdžio draustinis Spingės geomorfologinis draustinis Stabulankių geologinis draustinis Stakų kraštovaizdžio draustinis Stanavietės miško eglės genetinis draustinis Stanislavos miško pušies genetinis draustinis Stėgalios miško pušies genetinis draustinis Stemplių kraštovaizdžio draustinis Stervo gamtinis rezervatas Stirbaičių kraštovaizdžio draustinis Stirniškių geomorfologinis draustinis Stirnių hidrografinis draustinis Storių kraštovaizdžio draustinis Stračiūnų herpetologinis draustinis Straujos geomorfologinis draustinis Strazdynės botaninis draustinis Strėvos aukštupio kraštovaizdžio draustinis Strėvos ištakų hidrografinis draustinis Strėvos kraštovaizdžio draustinis Strošiūnų kraštovaizdžio draustinis Strošiūnų teriologinis draustinis Subartonių kraštovaizdžio draustinis Subartonių miško botaninis draustinis Sudėnų botaninis - zoologinis draustinis Sudvajų geomorfologinis draustinis Sudvajų miško pušies I genetinis draustinis Sudvajų miško pušies II genetinis draustinis Sudvajų miško pušies III genetinis draustinis Suktiškių botaninis-zoologinis draustinis Sulinkių atkuriamasis sklypas Sulinkių ornitologinis draustinis Surgantiškių archeologinis draustinis Sūrinio telmologinis draustinis Suvainiškio telmologinis draustinis Svencelės pievų botaninis-zoologinis draustinis Svencelės telmologinis draustinis Svilės kraštovaizdžio draustinis Sviliškių kraštovaizdžio draustinis Svirplinės botaninis-zoologinis draustinis Svylos biosferos poligonas Sydeklio telmologinis draustinis
Š
Šaipių kraštovaizdžio draustinis Šakymo gamtinis rezervatas Šakynos geomorfologinis draustinis Šalčios hidrografinis draustinis Šaltuonos botaninis-zoologinis draustinis Šarkučių geomorfologinis draustinis Šarnelės kraštovaizdžio draustinis Šatos-Vabalo botaninis-zoologinis draustinis Šatrijos kraštovaizdžio draustinis Šauklių kraštovaizdžio draustinis Šavašos kraštovaizdžio draustinis Šereitlaukio architektūrinis draustinis Šerkšnės hidrografinis draustinis Šermukšnių durpyno botaninis-zoologinis draustinis Šernynės telmologinis draustinis Šeškinės šlaitų geomorfologinis draustinis Šešuolėlių telmologinis draustinis Šešupės kraštovaizdžio draustinis Šešuvos botaninis draustinis Šėtos botaninis draustinis Šiaudėnų botaninis draustinis Šilelio miško pušies genetinis draustinis Šilelių miško pušies genetinis draustinis Šilėnų botaninis draustinis Šilėnų etnokultūrinis draustinis Šilgalių miško pušies genetinis draustinis Šilinės botaninis draustinis Šilinės botaninis draustinis Šilinės hidrografinis draustinis Šiliniškių kraštovaizdžio draustinis Šilkalnių geomorfologinis draustinis Šilupės geomorfologinis draustinis Šiluvos miško pušies genetinis draustinis Šiluvos tyrelio telmologinis draustinis Šiluvos urbanistinis draustinis Šimkaičių miško beržo genetinis draustinis Šimkaičių miško juodalksnio genetinis draustinis Šimonių girios biosferos poligonas Šimonių girios pušies genetinis draustinis Šimšos telmologinis draustinis Širvėnos kraštovaizdžio draustinis Širvintos hidrografinis draustinis Širvintos kraštovaizdžio draustinis Škėvonių geomorfologinis draustinis Šlavanto kraštovaizdžio draustinis Šnipelių zoologinis draustinis Šunupio geomorfologinis draustinis Šušvės hidrografinis draustinis Šušvės kraštovaizdžio draustinis Šušvės kraštovaizdžio draustinis Švendrės botaninis draustinis Šventininkų botaninis draustinis Švento kraštovaizdžio draustinis Šventos kraštovaizdžio draustinis Šventosios hidrografinis draustinis Šventosios ichtiologinis draustinis Šventosios kraštovaizdžio draustinis Šventosios senvagių hidrografinis draustinis Šventybrasčio kraštovaizdžio draustinis Švėtės botaninis draustinis Švėtės slėnio botaninis draustinis Švoginos hidrografinis draustinis Šyšos botaninis-zoologinis draustinis
T
Tabalio botaninis draustinis Tabaliukų hidrografinis draustinis Tadarinės botaninis-zoologinis draustinis Tapelių kraštovaizdžio draustinis Targių geomorfologinis draustinis Tartoko telmologinis draustinis Tatulos kraštovaizdžio draustinis Taučionių geomorfologinis draustinis Taujėnų-Užulėnio miškų biosferos poligonas Tauragno kraštovaizdžio draustinis Taurijos ornitologinis draustinis Taurupio kraštovaizdžio draustinis Teizų kraštovaizdžio draustinis Tenenio hidrografinis draustinis Tetervinio telmologinis draustinis Tilvikų miško juodalksnio genetinis draustinis Tilžės geomorfologinis draustinis Trakėnų miško botaninis draustinis Trakėnų telmologinis draustinis Trako botaninis-zoologinis draustinis Trako gamtinis rezervatas Trakų istorinis nacionalinis parkas Trakų salos ir pusiasalio kultūrinis rezervatas Trakų senamiesčio urbanistinis draustinis Tramių telmologinis draustinis Troškūnų miško beržo genetinis draustinis Tryškių miško juodalksnio I genetinis draustinis Tryškių miško juodalksnio II genetinis draustinis Tučių geomorfologinis draustinis Tuputiškių botaninis draustinis Tuputiškių geomorfologinis draustinis Turniškės kraštovaizdžio draustinis Tyrelio kraštovaizdžio draustinis Tyrulių botaninis-zoologinis draustinis Tytuvėnų architektūrinis draustinis Tytuvėnų regioninis parkas
U
Uciekos geomorfologinis draustinis Uogio kraštovaizdžio draustinis Uolės hidrografinis draustinis Uostadvario ornitologinis draustinis Upninkų botaninis draustinis Upynos geomorfologinis draustinis Upytės geomorfologinis draustinis Upytės hidrografinis draustinis Upytės istorinis draustinis Urkio telmologinis draustinis Uteno kraštovaizdžio draustinis Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis Užpelkių gamtinis rezervatas Užpelkių telmologinis draustinis Užšilės miško beržo genetinis draustinis Užubalių telmologinis draustinis Užutrakio parko kraštovaizdžio architektūros draustinis
Ū
Ūlos kraštovaizdžio draustinis Ūlos kraštovaizdžio draustinis
V
Vadokšno telmologinis draustinis Vainagių kraštovaizdžio draustinis Vainaičių tyro telmologinis draustinis Vainiškio pedologinis draustinis Vainuto miškų biosferos poligonas Vaisgėliškio botaninis draustinis Vaiskūnų geomorfologinis draustinis Vaitaičių miško pušies genetinis draustinis Vajelių geologinis draustinis Valakų miško ąžuolo genetinis draustinis Valakupių klonio geomorfologinis draustinis Vanaginės geomorfologinis draustinis Varčios pedologinis draustinis Varduvos kraštovaizdžio draustinis Variaus botaninis draustinis Variaus hidrografinis draustinis Varnabūdės miško beržo genetinis draustinis Varnabūdės pedologinis draustinis Varnikėlių - Serapiniškių kaimo architektūros draustinis Varnikų botaninis-zoologinis draustinis Varniškių kultūrinis draustinis Varniškių miško pušies genetinis draustinis Varnių regioninis parkas Varnių urbanistinis draustinis Varputėnų geomorfologinis draustinis Vasaknų biosferos poligonas Veisiejų regioninis parkas Veisiejų urbanistinis draustinis Veiviržo ichtiologinis draustinis Veiviržo kraštovaizdžio draustinis Velniabalės telmologinis draustinis Velniaravio gamtinis rezervatas Vembūtų kraštovaizdžio draustinis Ventės kraštovaizdžio draustinis Ventos ištakų hidrografinis draustinis Ventos kraštovaizdžio draustinis Ventos regioninis parkas Veprių botaninis draustinis Verdeikių geomorfologinis draustinis Verkių architektūrinis draustinis Verkių regioninis parkas Verknės aukštupio kraštovaizdžio draustinis Verknės botaninis-zoologinis draustinis Verknės kraštovaizdžio draustinis Verknės kraštovaizdžio draustinis Verniejaus hidrografinis draustinis Veršvos kraštovaizdžio draustinis Veržuvos hidrografinis draustinis Vičių geomorfologinis draustinis Vidiškių miško eglės genetinis draustinis Vidzgirio botaninis draustinis Viekšnių urbanistinis draustinis Viešvilės miško pušies genetinis draustinis Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas Vijuolių entomologinis draustinis Vijurkų geomorfologinis draustinis Viliukų miško biosferos poligonas Vilkaičių geomorfologinis draustinis Vilkaraiščio telmologinis draustinis Vilkatėnų botaninis draustinis Vilkiaušio botaninis-zoologinis draustinis Vilkijos hidrografinis draustinis Vilko botaninis draustinis Vilkokšnio kraštovaizdžio draustinis Vilkyškių geomorfologinis draustinis Vilkyškių urbanistinis draustinis Vilniaus pilių valstybinis kultūrinis rezervatas Vilnios hidrografinis draustinis Vincentavo botaninis-zoologinis draustinis Virangės geomorfologinis draustinis Virbalgirio botaninis - zoologinis draustinis Virintos hidrografinis draustinis Virintos kraštovaizdžio draustinis Virvytės hidrografinis draustinis Virvytės hidrografinis draustinis Virvytės kraštovaizdžio draustinis Viržonų botaninis draustinis Višakio slėnio botaninis draustinis Visbarų biosferos poligonas Visinčios hidrografinis draustinis Visinčios kraštovaizdžio draustinis Vištyčio regioninis parkas Vištyčio urbanistinis draustinis Vištytgirio botaninis-zoologinis draustinis Vizdijos hidrografinis draustinis Vokės hidrografinis draustinis Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis Vosbučių botaninis-zoologinis draustinis Vosynos gamtinis rezervatas Vykšiaus botaninis-zoologinis draustinis Vyriogalos botaninis-zoologinis draustinis Vytėnų miško beržo genetinis draustinis Vytėnų telmologinis draustinis Vyžuonų botaninis draustinis
Z
Zaduojo kraštovaizdžio draustinis Zalvo hidrografinis draustinis Zembiškio miško botaninis draustinis Zorūbėlių botaninis - zoologinis draustinis Zygmantiškių geomorfologinis draustinis
Ž
Žagarės botaninis zoologinis draustinis Žagarės regioninis parkas Žagarės urbanistinis draustinis Žagariškių teriologinis draustinis Žagarių geomorfologinis draustinis Žalgirio miško pušies genetinis draustinis Žalgirių kaimo kraštovaizdžio draustinis Žaliosios girios biosferos poligonas Žaliosios girios botaninis - zoologinis draustinis Žaliosios girios juodalksnio genetinis draustinis Žaliosios girios pušies genetinis draustinis Žaliosios miško juodalksnio genetinis draustinis Žaliosios pievų botaninis-zoologinis draustinis Žaliųjų ežerų kraštovaizdžio draustinis Žaltyčio botaninis-zoologinis draustinis Žalvarių geologinis draustinis Žaslių herpetologinis draustinis Žąsūgalos kraštovaizdžio draustinis Žeimelių miško ąžuolo genetinis draustinis Žeimenio hidrografinis draustinis Žeimenos botaninis-zoologinis draustinis Žeimenos ichtiologinis draustinis Žeimenos kraštovaizdžio draustinis Želsvos botaninis-zoologinis draustinis Žemaičių Kalvarijos urbanistinis draustinis Žemaitijos nacionalinis parkas Žiezdrių kraštovaizdžio draustinis Žiežulinio geomorfologinis draustinis Žiogelių etnokultūrinis draustinis Žiograkalnio geomorfologinis draustinis Žirniškių miško pušies genetinis draustinis Žižmų etnokultūrinis draustinis Žukų miško pušies genetinis draustinis Žutautų miško pušies genetinis draustinis Žuvintės kraštovaizdžio draustinis Žuvinto biosferos rezervatas Žuvinto gamtinis rezervatas Žvernos hidrografinis draustinis