BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Svirplinės botaninis-zoologinis draustinis

55.236, 25.080
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2012 m.

Plotas

23 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti vertingą žemapelkės kompleksą, teritorijoje randamas saugomas rūšis: pievinį satyriuką (Coenonympha tullia), rudaakį satyriuką (Coenonympha hero), machaoną (Papilio machaon), auksuotąją šaškytę (Euphydryas aurinia), didįjį auksinuką (Lycaena dispar), pilkąją gervę (Grus grus), Europos Bendrijos svarbos natūralią buveinę: 7230 šarmingas žemapelkes, ir užtikrinti palankią jų apsaugos būklę; užtikrinti kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsaugą, ekologinę pusiausvyrą; vykdyti natūralios buveinės ir saugomų rūšių stebėseną, mokslo tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę; analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms; propaguoti biologinės įvairovės išsaugojimo idėjas ir būdus.