BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Sviliškių kraštovaizdžio draustinis

54.735, 25.001
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

1420 ha

Steigimo tikslai

Sviliškių kraštovaizdžio draustinyje saugoma natūrali, miškinga Neries upės slėnio atkarpa su Sviliškių kilpomis ir srauniomis rėvomis, Naujosios Rėvos piliakalnis, Europos Bendrijos svarbos buveinės: šienaujamų mezofitų pievos, stepinės pievos, aliuvinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, vakarų taiga, žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai, aliuviniai miškai, tarpinės pelkės ir liūnai, nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės, šarmingos žemapelkės, saugomų augalų rūšių augavietės.