BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Nemuno priešakinės deltos gamtinis rezervatas

55.292, 21.279
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

2406 ha

Steigimo tikslai

Nemuno priešakinės deltos gamtiniame rezervate saugoma teritorija ir akvatorija, kurioje vyksta aktyviausi natūralūs deltos formavimosi procesai, unikali deltos augalija bei gyvūnija (vandeninė plaumonė, didysis baublys, nendrinė ir pievinė lingės, jūrinis erelis, švygžda, plovinė vištelė, griežlė, avocetė, gaidukas, stulgys, mažasis kiras, upinė, mažoji, baltaskruostė ir juodoji žuvėdros, didysis apuokas, balinė pelėda) su šiam regionui būdingomis biocenozėmis, Europos Bendrijos svarbos jūros buveinėmis, saugomomis gyvūnų (Baltijos lašiša, kartuolė, paprastasis kirtiklis, salatis, ūdra, vijūnas) rūšimis.