BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Krekenavos regioninis parkas

Dobrovolės k. 2, Krekenavos sen.,LT­38301, Panevėžio r.
55.552, 24.105
Kaip atvykti?
 • 1-senvagiu-takas-5ce2cd253f60a_2.jpg
 • 1-nevezio-upes-senslenis-su-senvagemis-5ce2c90603542_2.jpg
 • 1-linkavos-hidrografinis-draustinis-5ce2cbac83d40_2.jpg
 • 1-akmuo-rapolas-su-greta-esancia-lankytojams-skirta-infrastruktura-5ce2cde283bdc_1.jpg
 • 1-apzvalgos-aikstele-su-dviraciu-tako-infrastruktura-burveliuose-5ce2cda1de4ce_2.jpg
 • 1-bakainiu-piliakalnis-5ce2ce64751f0_2.jpg
 • 1-daniliskio-liepu-aleja-5ce2cebbadbb2_2.jpg
 • 1-j-tumo-vaizganto-ir-knygnesystes-muziejus-ustroneje-5ce2cb24afa11_2.jpg
 • 1-krekenavos-regioninio-parko-apzvalgos-bokstas-5ce2cc759f660_2.jpg
 • 1-krekenavos-regioninio-parko-lankytoju-centro-ekspozicija-5ce2cbfeb549c_2.jpg
 • 1-krekenavos-regioninio-parko-lankytoju-centro-ekspozicija-5ce2cc1fd31d8_2.jpg
 • 1-pasiliu-stumbryno-ir-laisveje-gyvenantys-stumbrai-5ce7c167885e1_2.jpg
 • 1-salmuotoji-geguzraibe-5ce7c09d356b6_2.jpg
 • 1-sibirinis-vilkdalgis-5ce7c096e6ec0_2.jpg
 • 2-raudonziedis-berutis-5ce7c09846849_2.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

11589 ha

Regiono parko grupė

Dobrovolės k. 2, Krekenavos sen.,LT­38301, Panevėžio r.
Tel. nr.
El. paštas
https://krekenavosrp.lt/

Steigimo tikslai

Krekenavos regioniniame parke saugomas Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdis. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • Nevėžio senslėnį su senvagių kompleksais, Nevėžio, Upytės, Liaudies, Veišetos ir Linkavos upių slėnius, Gringalių, Pašilių ir Ramygalos miškų bei pelkių gamtinę ekosistemą, Pašilių stumbryną;
 • kultūros paveldo vertybes;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją.

Išskirtinė vertė

Didžiausia monotoniško Lietuvos vidurio žemumos kraštovaizdžio vertybė – Nevėžio senslėnis su senvagių virtinėmis. Čia prasidėjo europinių stumbrų atgimimas. Gausu dvarviečių. Knygnešių istorijai itin svarbus Ustronės dvarelis. Krekenavos apylinkės garsios dėl žymiausio XIX–XX a. Lietuvos liaudies menininko kryždirbio Vinco Svirskio gyvenimo ir palikimo – originalių, nepakartojamos meninės formos kryžių ir koplytstulpių.

Kraštovaizdis

Krekenavos regioninio parko kraštovaizdis su vertingiausiu Nevėžio slėnio ruožu ir su prie jo prisišliejančia teritorija sukurtas moreninės akumuliacijos ir fliuvioglacialinių erozinių procesų. Jam būdinga raiški morfologinė slėninė struktūra. Regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: sukultūrinto mažai miškingo latakinio (išplautinio) upės slėnio, sukultūrinto mažai miškingo latakinio (išplautinio) senvagiuoto upės slėnio, sukultūrinto protakinio salpinio upės slėnio, nedidelio mažai miškingo sukultūrinto erozinio slėnio, miškingų erozinių slėniukų, miškingos moreninės lygumos, agrarinės moreninės lygumos ir miškingų bei sukultūrintų erozinių šlaitų.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos teritorijos (kodas ir pavadinimas): 3270 dumblingosios upių pakrantės, 6210 stepinės pievos, 6410 melvenynai, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 aliuvinės pievos, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 6530 miškapievės, 6120 karbonatinių smėlynų smiltpievės, 9070 medžiais apaugusios ganyklos, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 9010 vakarų taiga, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 9180 griovių ir šlaitų miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 91E0 aliuviniai miškai, 91D0 pelkiniai miškai, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 7110 aktyvios aukštapelkės.

Bendras augalų rūšių skaičius – 1 024, iš jų 1 saugoma Europos Bendrijos, 25 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 847. Žinduolių – 45, iš jų 15 saugomos Europos Bendrijos, 5 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Paukščių – 159, iš jų 26 saugomos Europos Bendrijos, 16 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Žuvų – 22. Varliagyvių ir roplių – 14, iš jų 4 saugomos Europos Bendrijos, 3 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bestuburių – 607, iš jų 11 saugomos Europos Bendrijos,13 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Krekenavos regioniniame parke skirti 7 draustiniai (1 kraštovaizdžio, 1 geomorfologinis, 1 hidrografinis, 1 botaninis-zoologinis, 1 telmologinis, 1 urbanistinis, 1 istorinis).

Nevėžio vidurupio kraštovaizdžio draustinyje saugomas Nevėžio senslėnio su senvagėmis ir natūraliomis pievomis kraštovaizdis, gyvūnų rūšys, kultūros paveldo vertybės (buvusių dvarų sodybos, Bakainių piliakalnis su priešpiliu, Bakainių kapinynas, Burvelių alkakalnis, Barinės kapinynas, J. Tumo-Vaižganto sodyba ir Ustronės knygnešių muziejus).

Upytės geomorfologiniame draustinyje saugoma Upytės, Vešetos ir Liaušės upių slėnių sistema, vertingos natūralių pievų buveinės.

Linkavos hidrografiniame draustinyje saugoma Linkavos žemupio struktūra, vertingos natūralių pievų buveinės.

Gringalių botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomas Gringalių miškas su reta augalija ir gyvūnija, vabzdžių – baltamargių šaškyčių, didžiųjų auksinukų ir niūriaspalvių auksavabalių – populiacijos.

Ramygalos telmologiniame draustinyje saugomas Pašilių pelkinis kompleksas su Nevėžio žemumai būdingomis biocenozėmis, saugomų vabzdžių – auksuotųjų šaškyčių – ir augalų – žvilgančiųjų riestūnių – populiacijomis.

Krekenavos urbanistiniame draustinyje saugoma Krekenavos miestelio istorinės dalies urbanistinė (planinė, erdvinė, tūrinė) struktūra, tradicinis teritorijos ir atskirų sklypų užstatymo tipas, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios statinių kompleksas, kiti kultūros paveldo objektai ir jų aplinka.

Upytės istoriniame draustinyje saugomas istoriniu požiūriu vertingas Upytės, Tarnagalos piliakalnis, vadinamas Čičinsko kalnu, Upytės Šv. Karolio Baromėjaus bažnyčios statinių kompleksas ir Upytės kapinynas.

Paveldo objektai

Krekenavos regioniniame parke yra 5 gamtos paveldo objektai, iš jų 1 gamtos paminklas (akmuo Rapolas). Regioniniame parke yra 15 kultūros paveldo objektų, iš jų 3 kultūros paminklai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Lankytojų centras

Krekenavos regioninio parko lankytojų centras

Muziejus, ekspozicija

J. Tumo-Vaižganto ir knygnešių muziejus J. Urbšio atminties ekspozicija tėviškės sodyboje Upytės tradicinių amatų centras „Mėnulio akmens parkas“ Leonardavo dvarvietėje

Apžvalgos bokštas

Krekenavos regioninio parko apžvalgos bokštas

išskirtinis objektas

Pašilių stumbrynas

Pažintinis, mokomasis takas

Girinio takas Nevėžio upės slėnio pažintinis takas

Kitas takas, trasa

Miško takas Pojūčių takas

Stovyklavietė

Stovyklavietė Dobrovolės k. Dvi Gringalių miško 37 kv. stovyklavietės Gringalių miško 803 kv. stovyklavietė Mučiūnų k. stovyklavietė Stovyklavietė Krekenavoje prie Nevėžio Stovyklavietė „Stumbravietė“

Poilsiavietė

Atokvėpio vieta prie Rodų II koplyčios- mauzoliejaus Atokvėpio vieta Ustronės vns. Atokvėpio vieta Vadaktėlių k. Gringalių miško 43 kv. poilsiavietė Poilsiavietė Naujarodžių k. Poilsiavietė prie J. Urbšio sodybos Poilsiavietė prie Krekenavos tvenkinio Poilsiavietė prie Naujarodžių vandens telkinio Poilsiavietė Slabados kaime Poilsiavietė Švenčiuliškių k. Stovyklavietė netoli ežerokšnio Bedugnė

Regykla

Apžvalgos aikštelė Burvelių k. Apžvalgos aikštelė Kazokų kaime Apžvalgos aikštelė Surviliškyje Apžvalgos bokštelis Girinio take Apžvalgos bokštelis Krekenavos stovyklavietėje Apžvalgos bokštelis Nevėžio upės slėnio pažintiniame take Pašilių stumbryno apžvalgos bokštelis

Paukščių stebėjimo vieta

Paukščių stebėjimo bokštelis Nevėžio upės slėnio pažintiniame take

Kita

Kabantis tiltas Surviliškyje Kabantis tiltas Vadaktėliuose Žvėrių aptvarai prie Krekenavos girininkijos

Produkto ženklas

Krekenavos RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_11.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_10.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_10.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_10.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_10.doc

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Teikiamos mokamos paslaugos

Daugiau informacijos http://krekenavosrp.lt/

Virtualūs turai

Krekenavos regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

„Senvagių įvairovė“

Nevėžio slėnio kraštovaizdis 

 

Nevėžio senvagės

 

Burvelių alkakalnis

 

Vinco Svirskio kryžius Iciūnų kaime

 

Bakainių piliakalnis

 

Upytės piliakalnis

 

Tumo-Vaižganto ir Knygnešių muziejus

 

Pašilių stumbrynas

 

Daniliškio liepų alėja