BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Pabijočių botaninis-zoologinis draustinis

55.779, 23.056
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

191 ha

Steigimo tikslai

Pabijočių botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomas pelkinis kompleksas su būdingomis Žemaičių aukštumai biocenozėmis, retais augalais, įrašytais į Lietuvos Raudonąją knygą (stačiasis atgiris, paprastosios tuklės, gegūnės) ir savita entomofauna (auksuotoji šaškytė, nendrinukas, pelkinis šerdinukas)