BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šatrijos kraštovaizdžio draustinis

55.867, 22.564
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

800 ha

Steigimo tikslai

Šatrijos kraštovaizdžio draustinyje saugomas moreninių masyvų kraštovaizdis su Pašatrijos piliakalniu.