BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Piliuonos botaninis-zoologinis draustinis

54.794, 24.129
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2016 m.

Plotas

255 ha

Steigimo tikslai

Piliuonos botaniniame-zoologiniame draustinyje saugoma Nemuno slėnio žemutinės terasos teritorija, kurioje gausu užliejamų pievų, įvairaus dydžio pelkių, ir retos paukščių rūšys (juodakrūtis bėgikas, gaidukas, raudonkojis tulikas, didžioji kuolinga), jų perimvietės bei retų augalų rūšys (raudonoji ir baltijinė gegūnės, vyriškoji gegužraibė, mėlynasis palemonas, paprastasis kardelis, šiurkštusis katilėlis).