BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Žižmų etnokultūrinis draustinis

54.172, 25.603
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

223 ha

Steigimo tikslai

Žižmų etnokultūriniame draustinyje saugomas etnokultūrinis gatvinis rėžinis kaimas su savita planine, erdvine, tūrine ir užstatymo struktūra, kaimo rėžine žemėnauda, kultūros paveldo objektai ir jų aplinka, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, etninės tradicijos bei tradicinė gyvensena.