BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinis

55.475, 23.135
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1996 m.

Plotas

3513 ha

Steigimo tikslai

Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinyje saugomas unikalus Dubysos vidurupio slėnio kairiosios pusės skersraguvių kompleksas, Kalniškių kaimo apylinkės, Dubysos upės vagos vingiai ir senvagės, gilus, siauras, stipriai šakotas Dratvinio erozinis kompleksas, Lapišės žemupio vingiuota upės vaga, Europos Bendrijos svarbos miškų (žolių turtingi eglynai, griovų ir šlaitų miškai) ir pievų (stepinės pievos, rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos, šienaujamos mezofitų pievos) buveinės su saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač trilapės blignos, baltijinės gegūnės, šalmuotosios ir vyriškosios gegužraibių, žalsvažiedės blandies, dygiosios slyvos, melsvojo gencijono, totorinės maludės, lašišos, griežlės, tulžio, ūdros, kraujalakinio melsvio buveinėmis, Lyduvėnų piliakalnių kompleksas, aukščiausias Lietuvoje Lyduvėnų geležinkelio tiltas.