BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Ilgininkų botaninis-zoologinis draustinis

54.258, 24.143
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2002 m.

Plotas

112 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti natūralią Ilgininkų tarpinio tipo pelkę, derlingus mišrių miškų medynus, teritorijai būdingas augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių buveines. Nemažai retų drugių rūšių. Šioje teritorijoje peri juodieji gandrai, ereliai rėksniai, pilkosios meletos, gervės ir kt.