BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Liepakojų botaninis draustinis

54.468, 23.676
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

59 ha

Steigimo tikslai

Liepakojų botaniniame draustinyje saugomos Europos Bendrijos svarbos šarmingų žemapelkių buveinės, saugomų rūšių (dvilapių purvuolių, gelsvųjų gegūnių, meldinių nendrinukių) radavietės ir perimvietės.