BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Berštų botaninis-zoologinis draustinis

55.224, 21.538
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

504 ha

Steigimo tikslai

Berštų botaniniame-zoologiniame draustinyje saugoma miškinga pelkė su būdingomis augalų rūšimis (kupstine kūlinge, minkštuoju kiminu) ir Europos Bendrijos svarbos miškų buveinėmis.