BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Dovydų miško botaninis draustinis

55.342, 24.212
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1996 m.

Plotas

41 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti uosyną ir retų rūšių augalus (vyriškoji gegužraibė, paprastasis kardelis, retažiedė miglė, statusis atgiris).