BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Biržų urbanistinis draustinis

56.204, 24.758
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1998 m.

Plotas

56 ha

Steigimo tikslai

Biržų urbanistiniame draustinyje saugoma Biržų miesto istorinės dalies urbanistinė (planinė, erdvinė, tūrinė) struktūra, tradicinis teritorijos ir atskirų sklypų užstatymo tipas, tradicinė statinių architektūrinė išraiška, kultūrinis sluoksnis, išskirtinės archeologinės, istorinės ir architektūrinės vertės kultūros paminklai: Biržų piliavietė, Biržų pilis ir kiti kultūros paveldo objektai ir jų aplinka.