BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Margupio geomorfologinis draustinis

56.083, 21.917
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1997 m.

Plotas

93 ha

Steigimo tikslai

Margupio geomorfologiniame draustinyje saugoma ypač raiški Margupio upelio ir jo intakų slėnių sistema su būdingomis šlaitų biocenozėmis, saugomomis rūšimis ir buveinėmis.