BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Didmargio botaninis draustinis

56.293, 23.188
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1996 m.

Plotas

27 ha

Steigimo tikslai

Didmargio botaniniame draustinyje saugomos Šiaurės Lietuvos lygumoms būdingos eglynų su ąžuolų, uosių priemaiša bendrijos ir saugomų augalų – didžiųjų astrancijų, plačialapių klumpaičių – augavietės.