BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Gražutės kraštovaizdžio draustinis

55.655, 26.174
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

2907 ha

Steigimo tikslai

Gražutės kraštovaizdžio draustinyje saugomas ežeringas moreninių pakraštinių darinių supiltinis – suklotinis masyvas su vyraujančiais stačiašlaičiais kalvagūbriais, sausais lobais ir daubomis, vaizdingais ir genetiniu požiūriu vertingais eglynais ir pušynais, būdingos šiam regionui miškų, pelkių ir vandens augalų bendrijos, benuotakinių Gražutės, Šiurpio ir Šiurpelio ežerų, jų apyežerių kompleksas, Europos Bendrijos svarbos buveinės (tarpinės pelkės ir liūnai, vakarų taiga ir pelkiniai miškai), saugomų vandens ir miško paukščių (juodakaklis naras, mažasis, vidutinis ir didysis dančiasnapiai, juodasis peslys, vištvanagis, jūrinis erelis, erelis žuvininkas, mažasis erelis rėksnys, jerubė, gervė, upinė žuvėdra, uodukas, žvirblinė pelėda, lututė, lėlys, juodoji meleta, tripirštis genys, lygutė, mažoji musinukė, paprastoji medšarkė) rūšių buveinės, saugomų augalų (statusis atgiris, vėjalandė šilagėlė, smiltyninis gvazdikas, tamsialapis skiautalūpis, aukštoji gegūnė, vienlapis gedutis ir dvilapis purvuolis) augavietės, vabzdžių (didysis auksinukas, mažasis karališkasis laumžirgis, baltakaktė ir grakščioji skėtės), varliagyvių (raudonpilvė kūmutė) ir žinduolių (baltasis kiškis) buveinės, kultūros paveldo vertybės: Bielkaučiznos piliakalnis, vadinamas Baterėja, Samaukos pilkapynas ir neveikiančios karių kapinaitės.