BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Daudžgirių botaninis draustinis

56.155, 24.665
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1998 m.

Plotas

164 ha

Steigimo tikslai

Daudžgirių botaniniame draustinyje saugomos Europos Bendrijos svarbos plačialapių ir mišrių miškų, pelkinių miškų buveinės, Mūšos–Nemunėlio žemumai būdingas uosynas.