BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Ūlos kraštovaizdžio draustinis

54.124, 24.443
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

2399 ha

Steigimo tikslai

Ūlos kraštovaizdžio draustinyje saugomas unikalaus Lietuvoje, itin vertingo raiškaus Ūlos žemupio slėnio kraštovaizdis su aktyviomis atodangomis, šilinių dzūkų etnografiniais Zervynų, Mančiagirės, Žiūrų, Trakiškių ir Paūlių kaimais, archeologinėmis vertybėmis, Europos Bendrijos svarbos upių, pelkių, miškų buveinėmis, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių (tulžio, lėlio, lygutės, ūdros, mažosios nėgės, kirtiklio, didžiojo auksinuko, vėjalandės šilagėlės) populiacijos, kukučio, lygiažvynio žalčio, kalninės arnikos buveinės.