BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Vilkyškių geomorfologinis draustinis

55.085, 22.121
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2005 m.

Plotas

1144 ha

Steigimo tikslai

Vilkyškių geomorfologiniame draustinyje saugomas raiškus paskutinio apledėjimo moreninio gūbrio įvairialypių kalvų kompleksas, gamtos paveldo objektai – Raganų eglė ir Vilkyškių ąžuolų alėja, raiški Šereitlaukio griova ir šaltinis, būdingos miško biocenozės ir mėlyninių pušynų su paprastaisiais ąžuolais bendrijos, Europos Bendrijos svarbos griovų ir šlaitų miškų ir pelkėtų lapuočių miškų buveinės, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač smiltyninio gvazdiko, pūkuotosios apuokės, žalsvažiedės blandies, juodojo apolono ir machaono buveinės, Opstainio (Vilkyškių) piliakalnis su senovės gyvenviete, Opstainio piliakalnis, laidojimo vietos – Vilkyškių miestelio, Opstainio ir Opstainėlių (Keleriškių) kaimų evangelikų liuteronų senosios kapinės, Vilkyškių dvaro savininkų Dreslerių kapai.