BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kūlynų botaninis-zoologinis draustinis

55.254, 21.510
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

69 ha

Steigimo tikslai

Kūlynų botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos pelkėto miško biocenozės su saugomų augalų (baltijinės gegūnės) bei gyvūnų (jūrinio erelio) buveinėmis.