BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šilinės hidrografinis draustinis

56.040, 21.930
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1997 m.

Plotas

271 ha

Steigimo tikslai

Šilinės hidrografiniame draustinyje saugomas natūralaus miškų upelio etalonas – Šilinės upelis, jo hidrografinė struktūra ir hidrologinis režimas, miškingas slėnis ir paslėnis su natūraliomis pievomis, šaltiniais, saugomomis rūšimis ir Europos Bendrijos svarbos vandenų ir miškų buveinėmis.