BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Nemuno kilpų regioninis parkas

Tylioji g. 1, LT­59206 Birštonas
54.608, 24.026
Kaip atvykti?
 • didziosios-nemuno-kilpos-5cc71c98706e7.jpg
 • didziosios-nemuno-kilpos-5cc7215a30fcc.jpg
 • prienu-silas-2.jpg
 • paverkniu-piliakalnis-5cc7202eb0b92.jpg
 • auksciausias-lietuvos-medis-degsnes-maumedis-5cc16de6c2ce9.jpg
 • babroniu-piliakalnis-5cc7208c9ab7c.jpg
 • birstono-piliakalnis-5cc16d2848be3.jpg
 • balbieriskio-atodanga-5cc16c76f1686.jpg
 • nemajunu-sv-apastalu-petro-ir-povilo-baznycia-5cc16e3e8abd5.jpg
 • prienu-kristaus-apsireiskimo-baznycia-5cc16e51e4e49.jpg
 • auksciausias-lietuvos-medis-degsnes-maumedis-5cc16de304ba7.jpg
 • NKRP LC _9121.JPG
 • NKRP LC IMG_1847.jpg

Duomenys

Įsteigimo metai

1992 m.

Plotas

25079 ha

Regiono parko grupė

Tylioji g. 1, LT­59206 Birštonas
Tel. nr.
El. paštas
https://dzukijossuvalkijosstd.lrv.lt/lt/nkrp/

Steigimo tikslai

Nemuno kilpų regioniniame parke saugomas unikalus didžiųjų Nemuno kilpų ir Punios šilo kraštovaizdis, jo gamtinė ekosistema bei kultūros paveldo vertybės. Jis įsteigtas išsaugoti:

 • Didžiųjų Nemuno kilpų – Punios, Balbieriškio, Prienų ir Birštono – sistemą, Nemuno, Verknės, natūralių upelių slėnių struktūrą su unikaliais atragiais, dubumomis, gūbriais, atodangomis, pirmykščių Lietuvos miškų bruožus išlaikiusius Punios ir Prienų šilus su vertingomis biocenozėmis, unikalų Degsnės maumedyną;
 • Punios piliakalnio su senovės gyvenvietės liekanomis bei Pelekonių – Dambravos piliakalnių kompleksus, Birštono kurorto ir Nemajūnų urbanistinius kompleksus, Naravų ir Siponių kaimų kraštovaizdžių kompleksus bei kitas kultūros paveldo vertybes;
 • gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją, natūralius žuvų migracijos kelius bei nerštavietes.

Išskirtinė vertė

Didžiosios Nemuno kilpos – geologinis-hidrografinis reiškinys, unikalus ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Išskirtinis Nemuno slėnis pasidabinęs daugybe aukštų atodangų, skardžių, raguvų ir griovų. Nemune vis dar formuojasi naujos salos. Slėnyje yra unikalus Lietuvoje Škėvonių gūbrys, eroziniai atragiai, dubumos. Nuostabus Verknės slėnis. Didžiosios kilpos juosia senųjų girių masyvus. Toli už Lietuvos ribų garsėja unikalusis Punios šilas, išlaikęs pirmykščių Lietuvos miškų bruožus. Punios ir Prienų šiluose auga aukščiausi Lietuvoje medžiai. Čia – ir Degsnės maumedynas. Nemuno slėnyje gausu piliakalnių. Tai vieną raiškiausių kraštovaizdžio struktūrų turintis Lietuvos valstybinis parkas.

Kraštovaizdis

Nemuno kilpų regioninio parko kraštovaizdyje vyrauja unikali slėninių erozinių bei hidrologinių procesų sukurta hidrografinė–morfologinė struktūra, kur vertikalūs peraukštėjimai siekia iki 40–60 m aukščio, o stačių erozinių Nemuno kilpų šlaitų raiškumas dar labiau padidintas vėliau sukurtos ištisos gynybinių piliakalnių grandinės. Jis pasižymi įvairiais gamtos bei kultūros paveldo objektais bei kompleksais, taip pat ypač dideliu rekreaciniu ir pažintiniu turistiniu potencialu. Jame Nemunas išraito kraštovaizdžio identitetui ypač svarbias 4 didžiąsias (Punios, Balbieriškio, Prienų, Birštono) ir 2 mažąsias (Kernuvių, Kalvių) kilpas.

Nemuno kilpų regioninio parko kraštovaizdžio įvairovę sukuria šie svarbiausi kraštovaizdžio tipai: miškingo bei sukultūrinto ir urbanizuoto meandruoto terasinio slėnio, miškingų smėlingų fliuvioglacialinių terasų ir holoceninių kopų, raiškių miškingų bei mažai sukultūrintų erozinių slėnių šlaitų, miškingų bei sukultūrintų smulkių erozinių slėnių ir gilių erozinių slėniukų, natūralių bei sukultūrintų erozinių plokščiaragių (atragių) ir gūbrių, natūralių ir mažai sukultūrintų nedidelių upių slėnių, miškingų smėlingų banguotų pakilumų, miškingų holoceno kopų, sukultūrintų priemolingų–molingų banguotų moreninių pakilumų ir kurortinio miesto užstatos.

Biologinė įvairovė

Europos Bendrijos svarbos buveinės (kodas ir pavadinimas): 2330 nesusivėrusios žemyninės smiltpievės, 3150 natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis, 3270 dumblingos upių pakrantės, 6120 karbonatinių smėlynų pievos, 6210 stepinės pievos, 6430 eutrofiniai aukštieji žolynai, 6450 aliuvinės pievos, 6510 šienaujamos mezofitų pievos, 6530 miškapievės, 7110 aktyvios aukštapelkės, 7140 tarpinės pelkės ir liūnai, 7210 žemapelkės su šakotąja ratainyte, 7230 šarmingos žemapelkės, 8220 silikatinių uolienų atodangos, 9010 vakarų taiga, 9020 plačialapių ir mišrūs miškai, 9050 žolių turtingi eglynai, 9080 pelkėti lapuočių miškai, 9160 skroblynai, 9180 griovų ir šlaitų miškai, 91D0 pelkiniai miškai, 91E0 aliuviniai miškai.

Bendras augalų rūšių skaičius – 973, iš jų 3 saugomos Europos Bendrijos, 38 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras gyvūnų rūšių skaičius – 1713, (56 žinduolių, 203 paukščių, 17 varliagyvių ir roplių, 767 drugių, 455 vabalų), iš jų 56 saugomos Europos Bendrijos, 93 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Bendras grybų rūšių skaičius – 505, iš jų 23 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą.

Rezervatai, draustiniai

Gamtos ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti Nemuno kilpų regioniniame parke skirta 1 gamtinis rezervatas ir 18 draustinių (8 kraštovaizdžio, 2 geomorfologiniai, 3 hidrografiniai, 2 botaniniai, 1 telmologinis, 1 archeologinis, 1 urbanistinis, 2 genetiniai).

Punios šilo gamtiniame rezervate saugomas pirmykščių Lietuvos girių bruožus išlaikęs unikalus Punios šilo gamtinis kraštovaizdis su sengirei būdingomis ir gausiai aptinkamomis, įvairiomis saugomomis gyvūnų, augalų bei grybų rūšimis ir jų natūraliomis buveinėmis.

Kraštovaizdžio draustiniuose saugoma: Kalvių – miškingas Kalvių erozinio atragio kraštovaizdis su etaloninėmis sausų šlaitų bei pamiškių bendrijomis; Naravų kaimo – vaizdingas Naravų kilpos kraštovaizdis su unikalia tris istorinius laikotarpius atspindinčia Naravų kaimo užstatymo ir žemėvaldos struktūra, archeologinės bei memorialinės vertybės; Nemajūnų – valakinė Nemajūnų kaimo užstatymo struktūra, archeologinės, architektūrinės ir memorialinės vertybės; Prienų šilo – miškingo zandrinio kraštovaizdžio etalonas su išlikusiais sengirės fragmentais, natūraliu Vadės upeliu, Revuonos ištakų pelkiniu kompleksu, saugomų augalų rūšių, ypač lieknojo švylio, šakotosios ratainytės ir žvilgančiosios riestūnės, augavietėmis; Punios – išraiškingas stačių miškingų Nemuno ir Punelės šlaitų kraštovaizdis su vienu žymiausių bei didžiausių Lietuvoje Punios piliakalniu ir Punios bažnyčios architektūriniu kompleksu; Punios šilo – išraiškingas Nemuno stačių krantų miškingas kraštovaizdis su saugomimis gyvūnų, augalų ir grybų rūšimis, natūraliomis buveinėmis, įspūdingu Panemuninkų skardžiu, Punios šilo ąžuolais bei kultūros paveldo vertybės; Siponių kaimo – raiškaus agrarinio slėnio kraštovaizdis, išlaikęs bendrąją valakinės statybos struktūrą su tradicine Siponių bei Šaltinėnų kaimų architektūra ir stačių Nemuno šlaitų natūralios buveinės; Verknės – raiškus Verknės žemupio slėnio kraštovaizdis su sudėtinga hidrografine struktūra, piliakalniais, atodangomis ir eroziniais cirkais.

Geomorfologiniuose draustiniuose saugoma: Daukantų – unikalus erozinis Nibrių atragis, raiški erozinė Daukantų dubuma, stačiašlaitis Jieznelės upelio slėnis ir griovų bei raguvų suraižyti pagrindiniai Nemuno slėnio šlaitai; Škėvonių – unikalus slėninės erozijos darinys – Škėvonių gūbrys bei jo aplinka ir raiškus erozinis Birštono atragis.

Hidrografiniuose draustiniuose saugoma: Didžiųjų Nemuno kilpų – visoje ledyninio reljefo paplitimo zonoje unikalaus pobūdžio ir masto Didžiųjų Nemuno kilpų (Punios, Balbieriškio, Prienų ir Birštono) hidrografinė struktūra; Ošvenčios – originalios dvejopos hidrografinės struktūros Ošvenčios upelis su raiškia erozine pragrauža; Vizdijos – natūralus Vizdijos upelis bei jo slėnis.

Botaniniuose draustiniuose saugoma: Drubengio – šaltiniuoto Drubengio upelio gilus slėnis su saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių, ypač baltakraštės artonijos, skylėtosios menegacijos, blyškiosios džioveklės, natūraliomis buveinėmis; Degsnės – unikalus introdukuotas, pasiekęs brandą itin didelio našumo Degsnės maumedynas ir Degsnės miško europinio maumedžio genetinis medynas.

Punios šilo botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos etaloninės Punios šilo natūralios buveinės su sengirių tipo medynais, medžiais – gamtos paminklais, saugomos gyvūnų, augalų bei grybų rūšys, ypač ąžuolinis pintenis, ąžuolinė baktrospora, skėtrioji briedragė, didysis asiūklis ir labai gausias populiacijas draustinyje turinčios rūšys – plačioji platužė, skylėtoji menegacija, ąžuolinė kepena, krokinis minkštenis, karpotoji kempė, skaisčioji raudonpintelė, tarpinis ir tuščiaviduris rūteniai, svogūninė kartenė, didysis skydvabalis, niūraspalvis auksavabalis, Punios šilo paprastosios pušies ir Punios šilo paprastosios eglės genetiniai medynai, archeologinės vertybės.

Tartoko telmologiniame draustinyje saugoma natūrali šarminga žemapelkė.

Pelekonių archeologiniame draustinyje saugomas Pelekonių piliakalnių kompleksas ir jo aplinka.

Birštono urbanistiniame draustinyje saugoma būdinga mažo kurortinio miestelio istorinė dalis, jos urbanistinė (planinė, erdvinė, tūrinė) struktūra su senųjų vilų pastatais ir kitais istoriniais statiniais, šių statinių tradicinė architektūrinė išraiška ir jų aplinka, Birštono Vytauto parkas ir piliakalnis su gyvenviete.

Punios šilo pušies ir Punios šilo eglės genetiniuose draustiniuose saugomas Nemuno slėnyje susiformavęs Punios šilo unikalus pušies ir eglės genofondas.

Paveldo objektai

Nemuno kilpų regioniniame parke yra 14 valstybės saugomų paveldo objektų: Balbieriškio, Siponių ir Škėvonių atodangos, Panemuninkų skardis, Verknės atodanga Ožkų pečius, Balbieriškio versmės, Punios šilo pušis, storasis ąžuolas, 5 Punios šilo ąžuolai, Degsnės miško maumedis (aukščiausias Lietuvos medis). Regioniniame parke yra 65 kultūros paveldo objektai.

Lankomi objektai

Skirta lankytojams

Produkto ženklas

Nemuno kilpu RP

Saugomos teritorijos traukia lankytojus savo gamtinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Dažnas, užsukęs į nacionalinį ar regioninį parką, nori išsivežti suvenyrą ar tiesiog gerą prisiminimą. Siekiant atkreipti lankytojų dėmesį į vietinių gyventojų gaminamus produktus ir teikiamas paslaugas, buvo sukurtas Saugomų teritorijų produkto ženklas. Juo tapo stilizuotas etnografinis paukštis.

Saugomų teritorijų produkto ženklas padeda atpažinti, kad produktas yra ekologiškas, autentiškas, pagamintas vietos gyventojų, nekenkiant aplinkai ir gyvajai gamtai, palankus žmogaus sveikatai.

Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo saugomoje teritorijoje, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyvenantiems saugomose teritorijose, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir saugomos teritorijos direkcijos.

Saugomų teritorijų produkto gaminių, paslaugų pasiūla gali būti įvairiausia: tai medus, žolelių arbata, uogienės, tai ir apgyvendinimo, maitinimo, gido paslaugos, tradicinių amatų dirbiniai ir t.t.

Saugomų teritorijų produkto ženklas - viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų teikėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus vystymosi vertybių plėtojimo Lietuvos saugomose teritorijose.

Saugomų teritorijų produkto ženklo simbolis (paukštis) yra bendras visoms Lietuvos saugomoms teritorijoms, skiriasi tik parkų pavadinimai. Lietuvoje yra 5 nacionaliniai ir 30 regioninių parkų.

Tad atvykę į Dzūkijos nacionalinį parką, galite įsigyti vietos meistrų sukurtų juodosios keramikos dirbinių, o keliaudami po Rambyno regioninį parką nepamirškite įsigyti medaus, kurį bitutės renka užliejamose Nemuno pievose ar Sirvėtos regioninio parko miškuose surinktos žolelių arbatos.

Saugomų teritorijų produkto ženklu siekiama skatinti vietos gyventojus užsiimti gamtai draugiška veikla, o parkų lankytojus - įsigyti išskirtinių, autentiškų, ekologiškų produktų.

Dokumentai, norint gauti ST produkto ženklą:

ST_prod_zenklo_KOMISIJOS_REGLAMENTAS_18.docx

ST_prod_zenklo_naudojimo_gaires_16.pdf

ST_prod_zenklo_NUOSTATAI_16.docx

ST_prod_zenklo_PARAISKA_16.docx

SUTARTIS_su_partneriu_pvz_16.doc

Paslaugos

„Žygiai žirgais“ Parasparniai.lt Bitininkas Gediminas Olsevičius

Maisto produktai

Bitininkas Robertas Pilauskas Buliauskų ūkis Alma Rančienė

Lankytojo atmintinė

LEIDŽIAMA:

 • poilsiauti tik tam tikslui įrengtose vietose – poilsiavietėse, atokvėpio vietose;
 • stovyklauti (statyti palapines) tik įrengtose stovyklavietėse;
 • laužus kūrenti tik įrengtose laužavietėse.

PRAŠOME:

 • saugoti aplinką, gamtos bei kultūros vertybes, tausoti gamtos išteklius, nelaužyti medžių, krūmų, neskinti retų augalų, neardyti skruzdėlynų, paukščių lizdų, nebaidyti perinčių paukščių, netrikdyti gyvūnų, nekeisti jų aplinkos;
 • apie pastebėtus gamtos ar kultūros paveldo vertybių niokojimo atvejus ar kitus pažeidimus pranešti policijai, aplinkos apsaugos inspekcijai ar regioninio parko direkcijai;
 • saugiai elgtis su ugnimi – prižiūrėti užkurtą laužą, nepalikti neužgesintų laužų;
 • pastebėjus gaisrą imtis visų galimų priemonių jam likviduoti, o jei tai neįmanoma, nedelsiant pranešti priešgaisrinės apsaugos tarnybai ar regioninio parko direkcijai;
 • nešiukšlinti pakelėse, paežerėse ir kitose vietose, išvykstant palikti poilsiavietę, stovyklavietę tvarkingą, jei yra atliekų rūšiavimo konteineriai, rūšiuoti atliekas pagal instrukcijas;
 • laikytis automobilių važiavimo, stovėjimo miškuose ir paežerėse reikalavimų, statyti transporto priemones tam tikslui įrengtose aikštelėse ir kelių kelkraščiuose, jeigu tai netrukdo saugiam eismui, nėra draudžiamųjų kelio ženklų ir nepažeidžiamos kitų asmenų teisės bei nedaroma žala aplinkai;
 • tausoti statinius, įrenginius lankytojams, pamačius juos niokojančius asmenis apie tai pranešti regioninio parko direkcijai ar policijai;
 • laikytis plaukiojimo vandens telkiniuose taisyklių;
 • uogaujant, grybaujant, žvejojant laikytis Mažųjų miško turtų naudojimo ir Mėgėjiškų žūklės ir žuvų apsaugos taisyklių;
 • nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos ar kitaip trukdyti kitų lankytojų ar vietos gyventojų poilsio, nekelti pavojaus kitų asmenų saugumui;
 • iškilus įvairiems klausimams kreiptis į regioninio parko direkcijai.

NELEIDŽIAMA:

 • lankytis telmologiniuose, zoologiniuose (teriologiniuose, herpetologiniuose, entomologiniuose, ornitologiniuose) draustiniuose nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d., išskyrus bendro naudojimo kelius bei dirbamus laukus;
 • leisti bėgioti palaidiems šunims, maudyti juos paplūdimiuose ar kitose žmonių susitelkimo vietose;
 • užkasti šiukšles ir atliekas;
 • deginti sausą žolę, nendres, nukritusius medžių lapus, buitines atliekas;
 • ardyti, gadinti šlaitus ar kitaip skatinti žemės paviršiaus eroziją;
 • savavališkai įrengti sūpuokles, kitus poilsio ar sporto įrenginius.

Direkcijos teikiamos paslaugos

Lankytojų centro ekspozicijos, muziejaus, etnografinės sodybos, kitos ekspozicijos ar kito objekto bilietas 1-2 €/asm.  
Ekskursijos lankytojų centre pravedimas    
   Ekskursijos pravedimas 2 €/asm.  
   Ekskursijos pravedimas užsienio kalba 3 €/asm.  
Pažintinės kelionės (ekskursijos) vadovo paslauga grupei    
   Pažintinės kelionės vadovo paslauga 2 €/asm.  
   Pažintinės kelionės vadovo paslauga užsienio k. 3 €/asm.  
Žygio su vadovu (direkcijos specialistu) organizavimas ir pravedimas    
   žygis (dauginama iš asmenų skaičiaus) 1-2 €/val.  
   žygis su užkandžiais(dauginama iš asmenų skaičiaus) 1,5-3 €/val.  
Žygio su vadovu (direkcijos specialistu) ir direkcijos inventoriumi organizavimas ir pravedimas    
   žygis (dauginama iš asmenų skaičiaus) 2,5-5 €/val.  
   žygis su užkandžiais (dauginama iš asmenų skaičiaus) 3-6 €/val.  
Edukacijos - teminės pamokos pravedimas    
   Edukacinė programa 3 €/asm.  
   Edukacinė programa su direkcijos priemonėmis 5 €/asm.  

 

Daugiau informacijos Dzukijos-Suvakijos saugomų teritorijų direkcijos internetinėje svetainėje.

Virtualūs turai

Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centro ekspozicija

„Didžiosios Nemuno kilpos“

Škėvonių gūbrys, Škėvonių atodanga, Birštono atragis

 

Balbieriškio kilpa, Balbieriškio atodanga, Peršėkės žiotys

 

Birštono kilpa, Birštono piliakalnis (Vytauto kalnas)

 

Verknės slėnis su atodangomis, Paverknių piliakalnis Ginkaus kalnas 

 

Pošvenčio dubuma, Nibrių atragis

 

Punios šilas ties Panemuninkų skardžiu

 

Nemuno salos ties Lengveniškėmis

 

Punios piliakalnis Margirio (Margio, Margelio) kalnas

 

Aukščiausias Lietuvos medis – Degsnės maumedis

 

 

 

In this way, the aim is to promote the local economy, create more favorable conditions for those living in protected areas, and promote partnership between the local population and the management of the protected area.