BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Beržos kraštovaizdžio draustinis

55.078, 25.407
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

614 ha

Steigimo tikslai

Beržos kraštovaizdžio draustinyje saugomas ežeringo pelkėto dubaklonio kraštovaizdžio etalonas su didele retų ir nykstančių augalų augaviečių įvairove, sodybų etnografiniais elementais ir kultūros paveldo vertybėmis.