BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Stirbaičių kraštovaizdžio draustinis

56.010, 21.783
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1997 m.

Plotas

289 ha

Steigimo tikslai

Stirbaičių kraštovaizdžio draustinyje saugomas tradicinius bruožus išlaikęs Stirbaičių kaimo kraštovaizdis su tradicine užstatymo ir žemėnaudos struktūra, etnoarchitektūros elementais, Europos Bendrijos svarbos pievų, miškų ir pelkių buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių bendrijomis.