BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Video filmukai apie saugomų teritojų sistemą

1 serija. Saugomų teritorijų sistema. Išsaugoti būtina. Ką ir kodėl saugome?

2 serija. Saugomų teritorijų sistema. Trumpa saugomų teritorijų sistemos kūrimo istorija

3 serija. Saugomų teritorijų sistema. Saugomų teritorijų sistemos žemėlapis

4 serija. Saugomų teritorijų sistema. Vartai į saugomas teritorijas. Iš lankytojų centro – į gamtą

5 serija. Aukštaitijos ir Žemaitijos nacionaliniai parkai

6 serija. Dzūkijos ir Trakų istorinis nacionaliniai parkai

7 serija. Kuršių nerijos nacionalinis parkas

8 serija. Upių slėnių ir paslėnių regioniniai parkai

9 serija. Regioniniai parkai. Iš lankytojų centro – į gamtą!

10 serija. Unikalaus kraštovaizdžio regioniniai parkai

11 serija. Rezervatai. Iš lankytojų centro – į gamtą

12 serija. Kultūriniai rezervatai

13 serija. Biosferos rezervatai. Žuvinto biosferos rezervatas

14 serija. Kraštovaizdžio ir negyvąją gamtą saugantys draustiniai

15 serija Gyvąją gamtą saugantys draustiniai

16 serija. Natura 2000. Žmogus ir buveinių išsaugojimas

17 serija. Natura 2000. Saugomos gyvūnų rūšys

18 serija. Gamtos paveldo objektai. Vertingiausi gamtos objektai

19 serija. Saugomų teritorijų gamtosauginis švietimas. Pamokos gamtos mokyklose