BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

56.161, 22.665
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

439 ha

Steigimo tikslai

Užpelkių telmologiniame draustinyje saugomas būdingas takoskyrinis Užpelkių pelkinis kompleksas su Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinėmis, saugomų rūšių bendrijomis.