BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Paželsvių botaninis-zoologinis draustinis

54.418, 23.461
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

462 ha

Steigimo tikslai

Paželsvių botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos etaloninės drėgnų plačialapių miškų bendrijos, Europos Bendrijos svarbos skroblynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų, žolių turtingų eglynų buveinės, saugomų rūšių (europinių miežvienių, tuščiavidurių rūtenių, miškinių glažučių, stačiųjų atgirių, žalsvažiedžių blandžių, retažiedžių miglių, baltnugarių genių, juodųjų gandrų, mažųjų erelių rėksnių, baltamargių šaškyčių) radavietės ir perimvietės.