BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Marijampolės miško eglės genetinis draustinis

56.370, 22.109
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2014 m.

Plotas

7 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Marijampolės miško paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.