BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Būkos hidrografinis draustinis

55.425, 26.023
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

391 ha

Steigimo tikslai

Būkos hidrografiniame draustinyje saugomos unikali Būkos upės vagos struktūra ir būdingos upinės biocenozės.