BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Ilgelio botaninis-zoologinis draustinis

54.265, 24.345
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2002 m.

Plotas

33 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti natūralią ežero ekosistemą su apyežerio tarpinio tipo pelke, čia susiformavusias augalijos ir gyvūnijos bendrijas, retų ir į Raudonąją knygą įrašytų augalų ir gyvūnų rūšių buveines. Šios teritorijos unikalumą lemia pievinių lingių lizdavietės.