BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Padumblės botaninis-zoologinis draustinis

55.236, 25.776
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

274 ha

Steigimo tikslai

Padumblės botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomas būdingas pelkėtas mažos upelės slėnis, išsiskiriantis retų rūšių augalais ir gyvūnais.