BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Salanto žemupio hidrografinis draustinis

56.005, 21.539
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

1119 ha

Steigimo tikslai

Salanto žemupio hidrografiniame draustinyje saugoma natūrali Salanto upės senslėnio atkarpa ir natūrali upės vaga, Blendžiavos upelio ir Salanto upės santaka, Europos Bendrijos svarbos šienaujamų mezofitų pievų, rūšių turtingų smilgynų buveinės, saugomų gyvūnų rūšių, ypač griežlės, tulžio, mažosios nėgės, populiacijos.