BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Įmškų telmologinis draustinis

53.931, 24.407
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

1498 ha

Steigimo tikslai

Imškų telmologiniame draustinyje saugomas vienas didžiausių pietryčių Lietuvoje pelkinis kompleksas su Europos Bendrijos svarbos pelkių ir miškų buveinėmis, lūšies, vilko, kurtinio, tetervino, lututės, Šneiderio kirmvabalio, smiltyninio gvazdiko, vėjalandės šilagėlės populiacijos, saugomų gyvūnų ir augalų rūšių, ypač gyvatėdžio, baltojo kiškio, gervės buveinės.