BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Želsvos botaninis-zoologinis draustinis

54.437, 23.417
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

349 ha

Steigimo tikslai

Želsvos botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos Pietvakarių Lietuvai būdingos etaloninės plačialapių miškų su skroblais bendrijos, Europos Bendrijos svarbos skroblynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų buveinės, saugomų rūšių (gebenių lipikių, europinių miežvienių, krūmelinių vikių, baltamargių šaškyčių) radavietės ir buveinės.