BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Pūsčios telmologinis draustinis

55.680, 26.099
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2010 m.

Plotas

100 ha

Steigimo tikslai

Pūsčios telmologiniame draustinyje saugomas pelkių kompleksas su Europos Bendrijos svarbos degradavusios aukštapelkės buveine, saugomų pelkinių ir atviro kraštovaizdžio paukščių (pievinė lingė, sketsakalis, tetervinas, kukutis, paprastoji ir plėšrioji medšarkės) ir saugomų žuvų rūšių (vijūnas) buveinės.