BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Suktiškių botaninis-zoologinis draustinis

54.796, 25.566
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2015 m.

Plotas

7 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas išsaugoti Suktiškių miško dalies ekosistemą, teritorijoje esančią Europos Bendrijos svarbos 9080 *pelkėtų lapuočių miškų buveinę, saugomas rūšis: didįjį auksinuką (Lycaena dispar), šarvuotąją skėtę (Leucorrhinia pectoralis), skiauterėtąjį tritoną (Triturus cristatus), raudonpilvę kūmutę (Bombina bombina), ir užtikrinti palankią natūralios buveinės ir saugomų rūšių apsaugos būklę, sudaryti sąlygas vykdyti natūralios buveinės ir saugomų rūšių stebėseną, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę, sudaryti sąlygas analizuoti žmogaus veiklos poveikį ekosistemoms.