BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Lizdų kraštovaizdžio draustinis

54.197, 23.990
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

638 ha

Steigimo tikslai

Lizdų kraštovaizdžio draustinyje saugomas raiškus moreninio kalvyno su giliais termokarstiniais duburiais, paežerių pelkėmis, unikaliu Bedugnio ežerėliu ir žemės gelmėse pradingstančiu Bukaverksnio upeliu, Lizdų kaimu kraštovaizdis, Europos Bendrijos svarbos pelkių buveinės, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių (dvilapio purvuolio, raudonpilvės kūmutės) populiacijos, rudojo peslio, putpelės, kimininio žemlielio, patvankinio pataisiuko, menturlapės ežerutės, melsvojo gencijono buveinės.