BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Padubysio botaninis-zoologinis draustinis

55.775, 23.112
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

1995 m.

Plotas

545 ha

Steigimo tikslai

Padubysių botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomi nykstantys ir reti augalai (pūkuotoji apuokė, paprastasis burbulis, dėmėtoji gegūnė) ir jų augavietės, retosios vabzdžių rūšys (didysis puikiažygis, marmurinis auksavabalis, juodasis apolonas, auksuotoji šaškytė).