BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinis

55.304, 21.311
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

2705 ha

Steigimo tikslai

Pakalnės polderių kraštovaizdžio draustinyje saugomas vasaros polderių kraštovaizdis su gausiomis Nemuno protakomis, seniausia Lietuvoje vandens kėlimo stotis, Uostadvario švyturys, saugomų paukščių (didžiojo baublio, nendrinės ir pievinės lingių, jūrinio erelio, švygždos, plovinės vištelės, griežlės, avocetės, gaiduko, stulgio, meldinės nendrinukės, paprastosios medšarkės, sodinės startos) perimvietės ir migruojančių paukščių (gulbės giesmininkės, mažosios gulbės, baltakaktės ir pilkosios žąsų, baltaskruostės berniklės, cyplės, smailiauodegės, pilkosios, šaukštasnapės ir kuoduotosios ančių, didžiojo ir mažojo dančiasnapių, jūrinio erelio) poilsio vietos.