BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kulio (Grabijolų) kraštovaizdžio draustinis

54.841, 24.885
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

866 ha

Steigimo tikslai

Kulio (Grabijolų) kraštovaizdžio draustinyje saugoma miškinga, išraižyta raguvomis Neries upės slėnio atkarpa, turtinga kultūros paveldo, Grabijolų kaimas su jam priklausančia žeme abipus Neries upės, kaimo plano struktūra, Europos Bendrijos svarbos vakarų taigos, griovų ir šlaitų miškų buveinės su saugomų augalų rūšių augavietėmis bei saugomos žinduolių rūšies didžiosios miegapelės natūraliomis buveinėmis.