BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Kalvarijos biosferos poligonas

54.335, 23.231
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2009 m.

Plotas

19750 ha

Steigimo tikslai

Kalvarijos biosferos poligone saugomos griežlės, nendrinės lingės, pievinės lingės, švygždos ir dirvoninio kalviuko populiacijos, natūralių pievų bendrijos, natūralios buveinės: stepinės pievos, eutrofiniai aukštieji žolynai, aliuvinės pievos, šienaujamos mezofitų pievos.