BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Verknės botaninis-zoologinis draustinis

54.544, 24.397
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

415 ha

Steigimo tikslai

Verknės botaniniame-zoologiniame draustinyje saugoma didele biologine įvairove pasižyminčio pelkėto Verknės upės slėnio ties Stanuliškių kaimu ekosistema su Europos Bendrijos svarbos Upių sraunumų su kurklių bendrijomis, Karbonatinių smėlynų smiltpievių, Stepinių pievų, Rūšių turtingų briedgaurynų, Melvenynų, Šienaujamų mezofitų pievų, Nekalkingų šaltinių ir šaltiniuotų pelkių, Šarmingų žemapelkių, Aliuvinių miškų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių (dvilapių purvuolių, didžiųjų auksinukų, pleištinių skėčių, raudonpilvių kūmučių, ūdrų, daugiamečių patvenių, siauralapių gencijonų, žaliųjų plateivių, paprastųjų kardelių, dėmėtųjų gegūnių, mažųjų gegužraibių, šakotųjų ratainyčių, Meinshauzeno plūdžių, pilkažalių žvilgūnų, didžiųjų baublių, pievinių lingių, griežlių, švygždų) populiacijomis ir buveinėmis.