BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Uteno kraštovaizdžio draustinis

55.460, 25.991
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

2476 ha

Steigimo tikslai

Uteno kraštovaizdžio draustinyje saugoma Aukštaitijai būdingo didelio ežeringo ir miškingo dubaklonio gamtinis kompleksas su gausiomis archeologinėmis ir biotos vertybėmis.