BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Leitės hidrografinis draustinis

55.271, 21.434
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2001 m.

Plotas

172 ha

Steigimo tikslai

Leitės hidrografiniame draustinyje saugoma Leitės upelio ir jo žiočių struktūra, Ragininkų salos biocenozės, saugomų rūšių (kartuolės, kūdrinio pelėausio, paprastojo kirtiklio, salačio, šarvuotosios skėtės, ūdros, vijūno) buveinės.