BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Skrebio botaninis draustinis

54.587, 24.556
Kaip atvykti?

Duomenys

Plotas

111 ha

Steigimo tikslai

Skrebio botaniniame draustinyje saugoma didele biologine įvairove pasižyminti Skrebio miško ekosistema su Europos Bendrijos svarbos Natūralių eutrofinių ežerų su plūdžių arba aštrių bendrijomis, Žolių turtingų eglynų, Skroblynų, Pelkinių miškų, Aliuvinių miškų buveinėmis, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių (stačiųjų vaisginų, baltajuosčių juodsprindžių, baltnugarių genių) populiacijomis ir buveinėmis.