BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Burbinės miško liepos I genetinis draustinis

55.159, 23.337
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2014 m.

Plotas

3 ha

Steigimo tikslai

Įsteigtas Išsaugoti Burbinės miško mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga.