BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Šyšos botaninis-zoologinis draustinis

Šilutės raj. savivaldybė
55.320, 21.423
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2014 m.

Plotas

802 ha

Regiono parko grupė

Šilutės raj. savivaldybė

Steigimo tikslai

Šyšos botaniniame-zoologiniame draustinyje saugomos globaliai nykstančių paukščių (meldinės nendrinukės ir stulgio) perimvietės, saugomų gyvūnų (nendrinės lingės, švygždos, griežlės, juodkrūčio bėgiko, gaiduko, gulbės giesmininkės, mažosios gulbės, baltakaktės ir pilkosios žąsų, baltaskruostės berniklės, cyplės, smailiauodegės, pilkosios, šaukštasnapės ir kuoduotosios ančių, didžiojo ir mažojo dančiasnapių, tilvikinių paukščių, kūdrinio pelėausio, šarvuotosios skėtės, vijūno) buveinės ir Europos Bendrijos svarbos natūrali buveinė aliuvinės pievos.