BDAR

Privatumo politika

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl tvarkydama Jūsų asmens duomenis laikosi teisėtumo ir sąžiningumo bei kitų principų.

Plačiau

Užpelkių botaninis-zoologinis draustinis

55.667, 23.207
Kaip atvykti?

Duomenys

Įsteigimo metai

2019 m.

Plotas

1038 ha

Steigimo tikslai

Užpelkių botaniniame-zoologiniame draustinyje saugoma Užpelkių mišką su Europos Bendrijos svarbos šienaujamų mezofitų pievų, aliuvinių pievų, melvenynų, šarmingų žemapelkių, vakarų taigos, plačialapių ir mišrių miškų, žolių turtingų eglynų, pelkėtų lapuočių miškų, aliuvinių miškų ir pelkinių miškų buveinėmis, didele augalų bendrijų įvairove, saugomų augalų ir gyvūnų rūšių, ypač vyriškosios gegužraibės, baltijinės, aukštosios ir raudonosios gegūnių, raktažolės pelenėlės, paprastosios tuklės, stačiojo atgirio, žalsvažiedės blandies, plunksninės pliusnės augavietėmis, ūdros, baltmargės šaškytės, didžiojo auksinuko, pilkosios gervės, mažojo erelio rėksnio, vapsvaėdžio, pilkosios meletos buveinėmis, akmenų rūžas, Didįjį Tytuvėnų akmenų rūžos akmenį.